Välkommen till CareOnDemand

CareOnDemand är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult i det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet, och våra uppdragsgivare och konsulter finns i över 180 kommuner.

Kompetenta konsulter

Behöver du avlastning, kompetens eller utveckling? Våra konsulter är välutbildade, flexibla och erfarna socionomer som snabbt kan komma igång i nya uppdrag. Vårt jobb är att matcha rätt konsultkompetens med rätt personlighet i uppdragen. Under Tjänster kan du läsa mer om hur vi arbetar.

En kommun under hot berättar

Ärendet hade pågått länge på grund av dess komplexitet och enhetschefen berättar att handläggaren som tidigare var ansvarig för ärendet var sjukskriven och att det därför behövdes en kvalificerad handläggare snabbt.– Ärendet krävde sin kompetens då ingen initialt fick träffa klienten själv utan bara tillsammans med andra och i särskilda rum, berättar hon. Läs mer här.

Hur är det att vara konsult?

Konsultrollen för bland annat med sig ökad frihet, varierande arbetsuppgifter och möjligheten att ta del av nya tankemönster i de olika miljöerna. Under Att vara konsult kan du läsa mer om hur det är att arbeta som konsult.

”CAREONDEMAND ÄR OCKSÅ ETT PROFESSIONELLT BOLLPLANK”

En västsvensk kommun kontaktade CareOnDemand för att de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Hör verksamhetschefen för IFO i kommunen berätta om sina erfarenheter av samarbetet med CareOnDemand.
Läs mer här