Välkommen till CareOnDemand

CareOnDemand är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult i det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet, och våra uppdragsgivare och konsulter finns i över 180 kommuner.

Kompetenta konsulter

Behöver du avlastning, kompetens eller utveckling? Våra konsulter är välutbildade, flexibla och erfarna socionomer som snabbt kan komma igång i nya uppdrag. Vårt jobb är att matcha rätt konsultkompetens med rätt personlighet i uppdragen. Under Tjänster kan du läsa mer om hur vi arbetar.

DÄRFÖR VILL SOCIONOMER ARBETA FÖR BEMANNINGSFÖRETAG

Tidningen “Framtidens Karriär – Socionom” har genomfört en undersökning hos slumpmässigt utvalda socionomer för att få svaret på varför socionomer vill arbeta för bemanningsföretag. I resultatet av undersökningen ser vi tydlig en trend i svar som “friheten och flexibiliteten som arbetet innebär”, “bättre arbetsvillkor och möjligheten att slippa verksamhetsanknutna problem” samt såklart möjligheten till en attraktiv löneutveckling. Vill du bli en av oss? Anmäl dig till vår kandidatbank idag!

RÄTT KONSULTREKRYTERING – NYCKELN TILL AVLASTNING

En sommardag kontaktades CareOnDemand av en mellansvensk kommun i behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende. Låt oss höra IFO-chefen i kommunen berätta om hur rätt konsultrekrytering blev nyckeln till avlastning. Läs mer HÄR!

”CAREONDEMAND ÄR OCKSÅ ETT PROFESSIONELLT BOLLPLANK”

En västsvensk kommun kontaktade CareOnDemand för att de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Hör verksamhetschefen för IFO i kommunen berätta om sina erfarenheter av samarbetet med CareOnDemand.
Läs mer här