Intervju Annelie Fischer

”Vi behövde en interimschef som kunde leda oss ur krisen”

När Bollebygd kommun tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn.
– Marianne hade erfarenheten och kompetensen att rita om kartan och skapa en ny organisation. Resultatet blev lugn personal och lugna beslutsfattare, säger Annelie Fischer, förvaltningschef i kommunen.

I ett extremt läge i kommunen, som tvärt behövde byta riktning, anlitade kommunchefen Anders Einarsson, en interimschef från CareOn. Målet för honom liksom för förvaltningschef Annelie Fischer och interimschef Marianne Strömstedt var en och densamma – att de invånare som är i behov av kommunens tjänster ska få bra vård och ett bra omhändertagande.

Verksamheten, som hastigt överraskades, behövde förändras på djupet. Beslutet att ta in en interimschef kändes självklart i en så pass turbulent situation. Turbulens kräver en trygg person med erfarenhet och kompetens att skapa nytt. Bollebygd behövde någon som utifrån verksamhetens behov utmanade och skapade en ny struktur i organisationen och som kunde föra verksamheten i positiv riktning. Med ansvar för 18 handläggare fick Marianne Strömstedt uppdraget att genomföra en organisationsförändring.

– Kommunens extrema läge gjorde att vi behövde en stark kraft som inte var påverkad av relationerna i gruppen och som förstod att en sådan här situation kräver någon som lägger ner arbete här. Vi behövde också någon med erfarenhet av att ha arbetat i många olika kommuner samt som ledare. Det fick vi också, säger Anders.

En interimschef är synonym med kvalificerad kompetens

Fördelarna med att ta in en tillfällig lösning är att interimschefer är kvalificerade nog att snabbt vara på plats och kan snabbt vara igång även vid en större organisationsförändring.
Marianne satte sig på kort tid in i verksamhetens olika delar och ritade om kartan där det behövdes.
– Hon föreslog organisationsförändringar som ledde till en helt ny organisation. Det bästa var att hon inte släppte några trådar och att hon var tydlig med konsekvenserna av det hon föreslog. Tillsammans bestämde vi vad som låg på vem att genomföra. Hon var hela tiden lojal mot uppdraget och stämde av med ledningen efter hand, vilket är ytterligare ett mått på kompetens, säger Annelie.

Att leda en organisation i kris

En fördel med en interimschefslösning är att en interimschef kan arbeta uppdragsrelaterat från start utan vetskap om hur relationerna ser ut i gruppen. Det gjorde att Marianne kunde koncentrera sig på uppdraget och förändra utifrån sin kunskap och de ”nya ögon” hon kom in med. Mariannes styrka var att hon gick ”back to basic” och föreslog förändrade rutiner och riktlinjer samt byggde upp en ny organisation i den del av verksamheten som behövde det. Hon arbetade sig successivt igenom alla processer och kartlade organisationen stegvis. Utifrån det arbetade hon fram en tydlig organisation med avgränsade ansvarsområden samt att hon tydliggjorde personalens uppdrag och arbetsuppgifter. Förutom att hon stakade ut vägen höll hon även implementeringsdagar så att den nya organisationen blev begriplig för var och en. Organisationsförändringen innehöll stora personalförändringar samt nyrekryteringar vilket kräver erfarenhet av vilken kompetens som behövdes och vad som utgör en bra personalsammansättning.
– Även om en konsult kommer utifrån krävs det mod att göra förändringar. Mariannes förändringsarbete ledde till att mycket ny personal rekryterades, vilket kräver kunskap och en förståelse för människor i förändring, säger Anders.

Resultatet

Mariannes arbete ledde till en att en ny organisation tog form. Verksamheten som nu även innehöll kontrollfunktioner blev rättssäker, stabil och tydlig. Mariannes tydlighet samt förmåga att kommunicera det hon gjorde med personal, chefer och övrig ledning skapade lugna personalgrupper och lugna beslutsfattare i kommunen. Tillsammans uppnåddes det övergripande målet, det mål som är lika viktigt för Anders, Annelie och Marianne – att de invånare som är i behov av kommunens tjänster får bättre vård och omhändertagande.
– Marianne blickade framåt i arbetet hela tiden vilket kändes positivt för alla, avslutar Anders.