fbpx

Intervju med Carina Henriksson

 sara

”Jag sökte efter en interimschef som delade våra värderingar”

När driftområdeschef Carina Henriksson på Bräcke diakoni tog in en interimschef sökte hon efter en person som delade verksamhetens grundläggande värderingar.
– I samtalen med CareOn tydliggjorde jag vad som driver oss. Vi sökte en person som kunde stå för hur vår verksamhet drivs samt hur vi vill arbeta med människor, säger hon.

”En bra ledare bottnar i och är tydlig med sina värderingar.”

Jag lyssnar till Carina Henriksson och slås av hur stark en chef blir av att de gemensamma värderingarna tydliggörs. Kalla det gott ledarskap eller intellektuell höjd men för Carina var det viktigt att den person som kom också kunde förmedla hur Bräcke diakoni vill jobba med människor.
– Vi tog in en interimschef eftersom vi fått en sjukskrivning i organisationen. Utmaningen som vi såg det handlade om att hitta en konsult som kunde representera det vi står för. Vi ville hitta en person som delade vårt sätt att tänka. I samtalen med CareOn var det därför självklart att prata om de delarna, säger Carina.

Några tips till dig som ska ta in en interimschef

Så när Karin Pehrsson gick in som tf verksamhetschef på ett större äldreboende i mellansverige var det bland annat genom delade värderingar hon blev stark. Med ett personalansvar på 40 personer var uppdraget av förvaltande och analyserande karaktär.
– Förutom att hon delade synsätten var hon också snabb att läsa på vad som skrevs om och av Bräcke diakoni på verksamhetens intranät. Hon läste också på vilka rutiner som fanns. Det minskade avståndet till personalgruppen och de boende och var ett effektivt sätt att komma in i verksamheten. Hon var duktig på att själv skaffa sig kunskap och kunde på så sätt föra en intresserad dialog nästan med en gång. Uppdraget blev succesivt mer och mer utvecklande och av förnyande karaktär, säger Carina.

Carina behövde snabbt någon som kunde få verksamheten att fungera. Karin, som hade lång erfarenhet kunde börja nästan omgående. Med sin erfarenhet av att ha varit på flera arbetsplatser visste hon hur hon skulle göra för att snabbt komma in i den nya verksamheten.
– Jag var noga med att förbereda en introduktionsplan. Ett annat tips är att det är viktigt att definiera uppdraget så att det blir tydligt för båda parter, säger Carina.

Carina tipsar också om att förbereda den egna verksamheten på att det kommer en interimschef. Enligt henne bör organisationen arbeta strategiskt och tydligt med sin kommunikation och informera personalen så snart ett beslut om en interimslösning är fattad.
– Jag höll både fysiska möten och hade samtal med berörda nyckelpersoner. Till personalgrupperna gick det ut skriftlig information eftersom många som arbetar natt inte kunde delta i möten på dagtid. Det är också viktigt att inkludera de boende samt de närstående i de beslut som är fattade och finnas för dialog, säger hon.

Möjlighet att förändra

Karins roll som tf verksamhetschef hade två fokus; att de boende och deras närstående skulle känna trygghet samt att personalen skulle ledas och stöttas. Ett uppdrag som för att lyckas kräver mod, lyhördhet och nyfikenhet. Karin var lärande och undrande, en nyfikenhet som hjälpte Carina att se verksamheten utifrån och få nya infallsvinklar på befintliga strukturer. Karins frågvisa inställning gjorde att hon fick reda på om det var stopp i rutinerna eller i processerna någonstans.

– En styrka hos varje interimschef är att de inte känner till hur relationerna ser ut i verksamheten. Det gör att de kan ställa frågor utan hänsyn till historien – vilket ofta vrider perspektiven, säger Carina.

Samtalet glider så återigen in på att konsulter har erfarenhet av många arbetsplatser. Ett sätt att ta tillvara på den kunskap de har är att ha rutiner för att ta tillvara på kunskap.
– Jag inkluderade Karin i våra ledningsgruppsmöten och på så sätt kunde vi föra ett samtal kring vad hon såg. Utifrån vad vi samtalade om bestämde vi vilka förändringar hon skulle göra samt vad som låg på oss att utveckla. Det viktiga var att vi samlade informationen, säger Carina. Det som var spännande var att vi fick tillfälle att ytterligare reflekterar över det vi gör, säger hon.
Slutligen tillägger Carina hur viktigt det är att själv frigöra tid för att svara på frågor både från interimschefen samt personalen.

– För att arbetet ska fungera smidigt har det varit viktigt att jag har varit tillgänglig när Karin har behövt komma vidare i en fråga. Ett tips kan vara att redan tidigt tänka på hur det skulle se ut – det ger utdelning i det långa loppet, säger hon.

Övergripande målet uppfylldes

Resultatet av att ta in en interimschef blev ett lugnt boende med närstående som var informerade och som kände sig trygga. Hon vill ge en särskild eloge till Karin som genom sin frågvishet och nyfikenhet på ett närvarande sätt förmedlade trygghet till de närstående.
– Vårt övergripande mål, om att visa större medmänsklighet, kunde vi därmed uppfylla, säger hon.