Förstärk din personalstyrka

Avlastning vid bland annat sjukdom, nyrekrytering och hög arbetsbörda

Behöver du förstärka din personalstyrka med en konsult som bidrar med lika mycket kompetens som erfarenhet? Hos oss på CareOn finns en snabb, effektiv och pålitlig lösning. Våra erfarna interimschefer, socionomspecialister och socialsekreterare kan avlasta med exakt rätt typ av insats under en tidsbegränsad period.

När du anlitar konsulter från Care on kan du lita på att de är:

  • Självständiga
  • Kompetenta
  • Mycket erfarna
  • Startsnabba
  • Sociala
  • Samarbetsvilliga
  • Beslutmässiga
  • Flexibla
  • Rättssäkra i sina bedömningar, analyser och utredningar.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig!