"Konsultlivet innebär frihet, självständighet och nya miljöer."

Ninja Jones, Konsultchef CareOn

 “Jag är en enkel person som brinner för samhällsfrågor och utveckling”

Med över 20 års erfarenhet av socialt arbete har Ninja Jones nyligen börjat arbeta som konsultchef på CareOn. För henne handlar rollen om position och ledarskap med betoning på relationen.
– En bra chef och ledare framhäver medarbetarna och inte sig själv, säger hon hängivet. 

Som utbildad socionom har hon lång och bred erfarenhet av socialt arbete. Tiden som handledare med fokus på processhandledning och MI handledning minns hon som särskilt spännande. Bland annat har hon fungerat som grupphandledare åt socionomer, en tid som gav henne många nya insikter.

– Handledning handlar om att kunna lyssna in och se med nya ögon på situationer och människor. Kombinerar jag det med insikten att möta människor där de är, hoppas jag kunna föra människor mot ett bestämt mål. Vidare tror jag att det är tillsammans vi hittar vägen fram. Först då kan vi nå målet om att hjälpa andra, säger hon insiktsfullt.

Ninja har också lång erfarenhet av ledarskap liksom av motiverande intervjuteknik och drivs hon av att backa upp andra, starta processer och ta initiativ till samverkan. Hon gillar att arbeta övergripande med utvecklingsfrågor tätt sammankopplat med detaljbitar för att få en så stor förståelse som möjligt och en bra översikt. Hon har varit adjungerad lektor vid Socialhögskolan i Helsingborg, suttit i olika styrgrupper samt arbetat som chef.

– Jag var en av dem som var med och drev fram ESF-projektet i Helsingborgs Kommun, det som nu heter programmet för rehab- och arbetsmarknadskonsult och som syftar till en mer kreativ samverkan över kunskapsgränserna. Ett arbete som handlar om att matcha rätt kunskap till rätt uppdrag. Vidare har jag arbetat med utveckling inom försörjningsfrågor, säger hon.

”Jag förespråkar samtal och förståelse i stället för debatter om rätt och fel”

Nu kommer hon närmast från tjänsten som kvalitetssäkrare av utredningar, arbetsträningsplatser och jobbprojekt mellan klient och insats. Hennes kunskap och intresse för samhällsfrågor på ett brett plan gör att hon även blev tillfrågad att vara med och utveckla socionomprogrammet.

– Inom ramen för Kubas-projektet har jag varit involverad i att förändra socionomutbildningen till vad den är idag. I förändringsarbetet analyserade vi vilka moment som bör ingå i programmet och hur programmet bör förändras för att möta de nya kraven, säger Ninja.

Ninjas åtaganden inom det sociala fältet sträcker sig också utanför jobbet. Hon är engagerad i POSOM (en organisation som tillhandahåller ett akut socialt omhändertagande när det händer en kris i Sverige eller i närområdet) och backar upp med kompetens när det gäller.

– Vi finns där för att se till att hela strukturen kring en kris fungerar, att människor får de hjälpinsatser och de kontakter de behöver. Vi hade mycket att göra under tsunamin, säger hon.

Rollen som konsultchef
Idag har Ninja tillträtt rollen som konsultchef på CareOn. En roll som sätter problemlösning, samverkan och utveckling i fokus.

– Mitt jobb är att backa upp människor som har valt att arbeta på ett annorlunda och originellt sätt. Konsultlivet innebär frihet, självständighet och nya miljöer. För att backa upp konsulterna tror jag att samtalet är vägen fram, ett samtal där vi undviker att  tala om rätt och fel. Ett liv på resande fot i möte med nya miljöer och människor lockar personligheter med erfarenhet och tydliga mål. Jag ska göra allt jag kan för att möta alla utifrån var och ens perspektiv och behov. I min kommande roll är det viktigt att visa att jag finns där hela vägen, säger hon.

Samtalet som gång på gång har glidit in på Ninjas positiva energi hamnar till sist i det så svåra men intressanta ämnet – hur hon behåller och fyller på med energi. Hon säger att förutom yoga och träning handlar livet om att få nya intryck och hon utvecklas av nya människor hon möter. Hon tycker också att den moderna livsstilen, den som många unga människor har anammat, inspirerar henne.

– Den livsstil jag ser hos mina barn med resor och vidgade möjligheter, gör att jag också vill utvecklas i kapp med tiden. Jag drivs av nya sammanhang och därför sökte jag mig till CareOn, säger hon avslutningsvis och skrattar.

Ninjas favorittext är skriven av Sören Kirkegaard
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra”…