"På CareOn får jag användning av min entreprenörskraft och min vilja att utveckla en verksamhet tillsammans med människor som tänker kvalitet i första hand"

Ulf Andersson, VD CareOn

”Redan som liten fick jag med mig att inte skilja på folk och folk”

Hos Ulf Andersson, VD på CareOn, finns en naturlig drivkraft i att vilja göra skillnad för andra människor. En drivkraft som har funnits med så länge han kan minnas.

– Entreprenörsandan inom min familj har bidragit till att jag är lösningsfokuserad och tror på att varje människa är kapabel att bygga något eget utifrån sina förutsättningar, säger Ulf.

Drivkraften att göra skillnad i kombination med en stark tro på att alla människor kan utvecklas löper som en röd tråd i Ulfs liv. Efter studier i social omsorg på Mittuniversitetet i Sundsvall fick han möjlighet att arbeta på en gruppbostad för utvecklingsstörda och senare även som samordnare inom hemtjänsten i Stockholms stad. Han har också hunnit med att vara biståndshandläggare i flera olika kommuner i Stockholm liksom LSS-handläggare. Efter år av engagemang i den kommunala regin startade han eget företag med fokus på personlig assistans runt om i landet.

– Min morfar lärde mig entreprenörsanda. Han var murare och byggde upp ett eget företag med bara händerna. Han lärde mig också att inte göra skillnad på folk och folk. Det är två starka drivkrafter för mig i dag, säger Ulf.

Trots stora framgångar med företaget och ett hundratal anställda valde Ulf att hoppa av och gå vidare för ett par år sedan. Han hade blivit sugen på att vidareutbilda sig till terapeut och läste de två första grundåren på PsykosentesAkademin. I april 2014 började han som konsultchef på CareOn och i januari 2016 tillträdde han som VD.

– På CareOn får jag användning av min entreprenörskraft och min vilja att utveckla en verksamhet tillsammans med människor som tänker kvalitet i första hand, säger han.

Samtalet leder vidare in på den tidigare rollen som konsultchef och Ulf berättar att hans arbetsuppgifter då främst var att erbjuda kunden en så bra konsultlösning som möjlig,t men också att vara en resurs och ett bollplank för konsulterna. För att lyckas i rollen som konsultchef tror Ulf på att nyckelord som förtroende, delaktighet och nyfikenhet är viktiga.

– Konsultrollen för med sig vissa utmaningar, både i de ärenden som kommer in men också i relationen med uppdragsgivarna, säger Ulf. Jag bryr mig om andra och utvecklas av hur andra är, säger han och talar vidare om vikten av att konsulterna har integritet, är självständiga och tror på sin förmåga. De utmaningar vi stöter på handlar ofta om gränsdragningar. En konsult måste vara anpassningsbar men ska inte ge avkall på sig själv. Vi brukar tala om rimlighet och jag försöker handleda och coacha konsulterna i att leda sig själva fram till bra beslut.