Nya riktlinjer – Barnens rättssäkerhet stärks

Nu ger Socialstyrelsen ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbete med barn och unga. Målet är att socialtjänsten ska uppmärksammas på alla barn som kan behöva deras hjälp och att alla barn och familjer som är i kontakt med socialtjänsten ska få en rättssäker behandling.

Vad är nytt?
Sammanlagt publiceras fyra nya produkter. De två allmänna råd (rekommendationer) som tidigare gällde anmälan om missförhållande respektive handläggning och dokumentation av ärenden har ersatts med ett nytt, två handböcker för arbetet kommer ut i ny version och en folder för anmälningsskyldig personal är ny.

Läs mer om Socialstyrelsens nya riktlinjer här