Tillsammans är det nya själv – ny forskning kring självkänsla

Careondemand_12

Dagens samhällskultur och den utbrett hyllade narcissismen som värdesätter framgång och utseende och att få allt snabbt – hotar att bli destruktiv. Ny forskning visar att det är när vi släpper självcentreringen och ägnar oss åt människor i vår omgivning och deras behov som vi blir varmare och tycker mer om oss själva. Det är tillsammans-hjälpen som behöver lyftas fram och inte självcentreringen.

Den senaste forskningen har börjat skilja på bra självkänsla och överdriven självkänsla (som lätt blir skör) och gör inte bara skillnad på hög och låg självkänsla. Vad skiljer då en för hög självkänsla från en bra självkänsla och hur uppnår hittar vi fram till en sund självkänsla? Människor som har för hög självkänsla (narcissister) har ibland svårt att se att de har brister liksom att andra har det, de lägger också ansvaret för sina misstag utanför sig själva. Människor med låg självkänsla är ofta självkritiska, pessimistiska och mindre motiverade och får lättare depressioner. Men en sund och god självkänsla handlar om att tillskriva sig ett värde samtidigt som man har insiktsfull syn på sina fel och brister. Psykologiskt sett är de människor som har en nyanserad bild av sig själva ofta de sundaste, menar den amerikanske psykologen Guy Winch.

Hur bygger vi upp en sund självkänsla? Enligt Magnus Lindwall, docent i psykologi är det när vi släpper ego-fokuseringen och ägnar oss åt människor runt omkring oss och deras behov, som det byggs upp en sund självkänsla. Föräldrar borde lätt hitta fram till en sund självkänsla eftersom de släpper fokus på sig själva.

Det är genom att bry oss om varandra och sluta jaga självkänslan som vi hittar en sund självkänsla. Och det gör vi tillsammans inte själva. Vi är varandras omgivning.

Artikeln i sin helhet skriven av Cajsa Tengblad för Dagen finns att ladda ner via länken nedan.

Tillsammans är det nya själv – om hur man hittar till en bättre självkänsla.