Ny VD from 1 januari!

Careon_Ulf_Andersson

Ulf Andersson tar från och med årsskiftet över VD-posten efter Niklas Ekelund för CareOnDemand. Företaget går in i en ny fas i bolagets utveckling och genom att tillsätta Ulf Andersson säkrar CareOnDemand kompetens i sin fortsatta utveckling till att bli en ledande aktör inom socialt arbete.

Rekryteringen möjliggör för Niklas Ekelund att arbeta med företagets vision som en aktiv ägare samt att vara högst delaktig i företagets utveckling framåt. 2015 präglades av hög kvalitet i uppdragen, nöjda uppdragsgivare samt fler uppdrag som en direkt följd. Ulf Andersson har kompetens och erfarenhet att möta framtida utmaningar och möjligheter på bästa sätt. Ulf kommer närmast från rollen som konsultchef för region norr på CareOnDemand och har lång erfarenhet från branschen både som anställd handläggare på förvaltning och som konsult ute på uppdrag. Ulf har även tidigare haft en befattning som VD/företagare vilket gör honom mycket lämplig att föra CareOnDemand in i en ny omgivning.