Psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande får miljonanslag för forskning

”Vi ser mycket positivt på att man satsar på att forska kring socialsekreterares arbetsmiljö. Genom våra konsulter så möter vi dagligen många arbetsplatser som har utmaningar i  arbetsmiljöfrågor. ” säger Ulf Ramsin Andersson, VD för CareOnDemand.
Varje år avsätter AFA Försäkring ca 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring nu drygt 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.
Områdena som beviljats anslag är:
  • Ny metod för återgång i arbete vid psykisk ohälsa
  • Långtidseffekter av upprepad exponering för stressorer
  • Forskning kring psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande
  • Lärandets betydelse för att kunna hantera föränderliga krav inom hälso- och sjukvården
  • Praktikens inverkan på den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten
  • Ny metod för att minska felaktig användning av antibiotika
  • Ny metod för att bota för leukemi och lymfom
  • Hälsoeffekter vid professionellt arbete med 3D-skrivare
  • Metoder för arbetsmiljöarbete med fokus på samordning

Du som vill läsa mer kan göra det på AFA Försäkringars sida HÄR.