Rätt konsultrekrytering – nyckeln till avslastning

 

Sommaren 2012 kontaktades CareOnDemand av en mellansvensk kommun i behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende. Låt oss höra IFO-chefen i kommunen berätta om hur rätt konsultrekrytering blev nyckeln till avlastning.

Vid tidpunkten för konsultrekryteringen brottades kommunen med många svåra ärenden. Hög arbetsbelastning på den egna personalen gjorde att kommunen sökte avlastning av en kvalificerad handläggare som var självgående.
– Vi behövde avlastning i ett ärende om missbruk och beroende. CareOnDemand sydde ihop rätt kompetens för vår verksamhet, berättar IFO-chefen.

Konsulten som kom till kommunen var en kvalificerad handläggare för vuxenmissbruk. Hon beskrivs också som självständig och en person som jobbade på direkt.
– Hon behövde ingen direkt introduktion. Vi behövde någon som kunde arbeta självständigt, driva arbetet framåt och som tog egna initiativ, det fick vi också, säger hon.

IFO-chefen beskriver konsulten som duktig och engagerad. Hon hade också lätt för att bli en del av gänget.
– Som konsult var hon inte belastad av det som tidigare hänt i kommunen. Hon var en frisk fläkt i gruppen som bjöd in till samtal med gänget och tog för sig. Hon var framåt på ett positivt sätt, fortsätter hon.

Konsulten hade snart flera ärenden på sitt bord. Hon tog tag i saker och ting i rätt ordning och var rak och konsekvent. Hon backade inte när det var viktigt att stå stabilt. Hon lämnade också över ärendena snyggt efter noga förberedelse och dokumentation.

– Vi var väldigt nöjda med hennes insatser, avslutar IFO-chefen.

 

Vill du få in en konsult i din organisation?
Kontakta Nina Söderström, Ninja Jones eller Mattias Jansson.

Vill du arbeta som konsult?
Kontakta Maria Gulwer eller Simon Herrman för att höra mer.

Kund- och konsultchef Region Norr
Nina Söderström
nina.soderstrom@careon.se
0705 791 096

Kund- och konsultchef Region Syd
Ninja Jones
ninja.jones@careon.se
0705 791 008

Kund- och konsultchef Region Väst
Mattias Jansson
0730 777 737
mattias.jansson@careon.se

Rekryterare
Maria Gulwer
0705 791 433
maria.gulwer@careon.se

Rekryterare
Simon Herrman
0705 791 010
simon.herrman@careon.se