Lagförslag för ökad trygghet och säkerhet!

Regeringen har lämnat in ett lagförslag till Lagrådet för att säkerställa god kvalitet och säkerhet i verksamheter som driver boenden enligt socialtjänstlagen och verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn.
Ett av dessa förslag innebär att det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva dessa verksamheter. Regeringen föreslår också att barn och unga, i samband med placering utanför det egna hemmet, ska erbjudas hälsoundersökningar av landstinget.

CareOnDemand ser mycket positivt på det nya lagförslaget och vi tror det kan premiera seriösa företag som vill hålla en god kompetens i sin verksamhet och vill jobba långsiktigt.

Om du vill läsa mer om lagförslaget kan du läsa hela pressmeddelandet från Regeringskansliet HÄR!