Hej då CareOnDemand! Nu byter vi namn till CareOn

Nu byter CareOnDemand namn till CareOn. Anledningen till namnbytet är att vi vill förtydliga vad vårt företag står för. Ordet Demand har en stark koppling till bemanning. Vi erbjuder mycket mer än så och därför heter vi nu bara CareOn.

Vi på CareOn tror på att ta ett gemensamt ansvar för Sverige. Vår vision är att bidra till ett hållbart samhälle som tar hand om sina invånare, både i dag och i framtiden. Vi tror att en nyckelfunktion för att uppnå detta är fungerande socialförvaltningar och ett fungerande socialt arbete. Vi ser utmaningarna, förstår situationen och vill hjälpa till att hitta lösningar som utvecklar vårt samhälle i rätt riktning.

Konsulter som förstärker och utvecklar

CareOn är ett konsultföretag som hjälper till med mycket mer än att bara fylla en vakant plats på en socialförvaltning. Våra erfarna och engagerade konsulter jobbar med förstärkning och utveckling och genom våra tjänster kan vi tillföra ett stort värde till våra uppdragsgivare.

En liten, men viktig förändring

Att ta bort ordet Demand är med andra ord en liten, men viktig förändring för oss. Vårt nya namn säger mer om vilka vi är, vad vi vill och, kanske framförallt, vart vi är på väg. Hoppas att du vill följa med oss på vår resa mot ett Sverige som tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer!