Nytt ramavtal med start 1 mars

Med start idag 1 mars 2017 träder vårt nya avtal ikraft gällande inhyrning av socionomkonsulter i olika Stockholmskommuner. Avtalet -som är ett ramtaval- innebär att berörda kommuner kan hyra in socionomkonsulter i form av handläggare och chefer från oss som stöd och förstärkning inom BoU, försörjningsstöd, LSS/SoL, missbruk och familjerätt.
Detta skapar möjligheter för Täby, Solna, Nacka, Lidingö, Vaxholm, Värmdö och Norrtälje kommun att avropa våra tjänster, samt att vi har goda möjligheter att erbjuda konsulter uppdrag i Stockholmsområdet.
Vill du veta mer? Kontakta gärna Nina Söderström, konsultchef, på tel
0705-791 096 eller e-post nina.soderstrom@careon.se eller Birgitta Ekegren, konsultchef, tel 0705-791 262 eller e-post birgitta.ekegren@careon.se