CareOn Regionkarta

Ny gemensam Sydvästregion för CareOn

CareOns konsulter är verksamma över hela landet och vi har kontor i Stockholm, Västerås, Uppsala, Göteborg och Helsingborg. Tidigare har vi varit indelade i 3 olika regioner, men nu slår vi ihop regionerna Syd och Väst till region Sydväst.

Många fördelar med två regioner

Skälen till att vi nu väljer att jobba med endast två regioner är flera. Ett är att öka vår tillgänglighet. Tack vare sammanslagningen får nu både våra uppdragsgivare och våra konsulter två konsultchefer att vända sig till i regionen, istället för som tidigare en.

Att ha fler än en kontaktperson gör oss mer tillgängliga ibland annat semestertider, vid sjukdom eller i ärenden av brådskande natur.

Vi tror också att det är en styrka att vara två personer som kan planera, fånga upp våra uppdragsgivares behov och önskemål samt vara flexibla i att hantera matchning av konsulter.

Ninja och Mattias– våra konsultchefer i region Sydväst

Det är våra erfarna konsultchefer Ninja Jones och Mattias Jansson som är ansvariga konsultchefer för region Sydväst. Ninja var tidigare ansvarig för region Syd och Mattias var ansvarig för region Väst. Nu arbetar de alltså tillsammans som ansvarigt team för hela sydvästra Sverige. Kontakta dem gärna om du vill veta mer om sammanslagningen och det nya distriktet.

Ninja Jones, konsultchef Sydväst

Mattias Jansson,  konsultchef Sydväst