CareOn medverkar på Psykisk(O)Hälsa 7-8 februari 2018

Den 7-8 februari medverkar vi på Psykisk(O)Hälsa – en konferens som fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Under konferensen utlovas högaktuell fakta från forskningsfronten, exempel på framgångsrika metoder från olika delar av världen, handfasta verktyg samt inspirerande och givande tips som du kan ta med dig i ditt dagliga arbete! Varmt välkommen till en konferens för alla oss som vill arbeta preventivt och långsiktigt och som aktivt vill bidra till en bättre psykisk hälsa för Sveriges barn och unga!

Läs gärna mer om konferensen här.