Intervju med Margareta Hammarberg

inger

”Kommunen behövde snabbt fylla luckor”

Tf vård- och omsorgschef Margareta Hammarberg på Socialförvaltningen i Lysekil är till för vårdtagarna. Med den inställningen har hon lätt att hitta rätt i sitt uppdrag.

– I våras när verksamheten stod under högt tryck anlitade kommunen två kvalificerade interimschefer från CareOn. Konsulterna var på plats nästan omgående och var igång dag två, säger Margareta.

Fördelar med en interimslösning

I tider av högt tryck och uppsägningar tog Lysekils kommun hjälp av två interimschefer från CareOn i syfte att leda personal inom hemtjänsten samt i ett äldreboende. Förutom den höga arbetsbelastningen var också trycket extra högt över sommaren eftersom många sommarboende vistades tillfälligt i kommunen. Situationen krävde chefer som snabbt kunde vara på plats.
– CareOn presenterade två konsulter. De var på plats nästan omgående vilket var bra för kommunen, säger Margareta.

De två interimscheferna som kom till Lysekil, Mikael och Susanne, fick båda förvaltande uppdrag baserat på den ledarkompetens och den långa erfarenhet de har av socialt arbete. Att de var så kvalificerade gjorde också att de var självgående från dag två, något Margareta ser som en stor fördel med en interimslösning. Ytterligare en fördel, enligt Margareta är alla de möjligheter det innebär att det kommer någon eller några med ”nya ögon”.
– Mikael och Susanne gav mig många nya idéer och effektiviseringsförslag utifrån vad de såg, säger Margareta.

Förbered verksamheten!

Mikael och Susanne som båda har 40 års arbetslivserfarenhet av socialt arbete och av att tidigare ha arbetat som interimschefer har båda initiativförmåga samt god kommunikativ förmåga.
– Vi förberedde oss genom att tydliggöra uppdragen och vad som ska prioriteras – det tror vi är a och o för att nå verksamhetens mål, säger Margareta.

Margareta, som är en engagerad person, fortsätter samtalet med att resonera kring begreppet förtroende, något hon själv ser som en viktig del i rollen som interimschef. En av de största utmaningarna med korttidsanställningar är att skapa förtroende i personalgruppen eftersom en interimschef inte har samma möjlighet att bygga relationer som en tillsvidareanställd.
– Mikael och Susanne löste det bra. Deras lösning var att inkludera personalen tidigt och satsa på dialog. Det var också ett smart sätt att själva få information, säger hon.

Möjligheter till förändring

För både Mikael och Susanne innebar interimschefsjobbet ett personal-, budget- samt ett arbetsmiljöansvar. För Margareta som har en full almanacka var det viktigt att konsulterna var självgående och att de tog egna initiativ.

– Jag gillade att de hittade kreativa vägar för att få svar på sina frågor. Det vidgade också deras kontaktytor på ett smart sätt, säger hon.
Förändringsbenägenheten är kopplad till att interimskonsulter vågar vara proaktiva i samtalen och i besluten och att de har med sig mycket kunskap från andra arbetsplatser. Proaktivitet, enligt Margareta, bygger bland annat på att de inte känner till hur en arbetsplats mår. De har heller ingen bakgrundsinformation om någon i personalen eller om någon vårdtagare. De har också lättare för att föreslå förändringar eftersom de kan dra paralleller till andra arbetsplatser och berätta vad som har fungerat var. Genom att föreslå nya arbetssätt i olika utvecklingslägen samt nya system för att backa upp befintliga strukturer fick hon uppslag till nya sätt att arbeta på. Den kunskapen hade Margareta inte fått på annat sätt säger hon.
– Mikael och Susanne kom också med förbättringsförslag kopplade till ekonomin. Genom att ge förslag på effektiviseringar i olika situationer kunde verksamheten förnyas och spara pengar. Förutom tidseffektiviseringen skapade de också en trygghet i personalgrupperna genom föra samtal med personalen, säger hon.

Utfasningen

Mikael och Susanne är i skrivande stund kvar som interimschefer i Lysekil med tänkt avslut i augusti 2015. Margareta vet att en genomtänkt utfasning är viktig för att lyckas fullt ut. Tipset hon ger är att konsulterna i utfasningsprocessen dokumenterar vad de ser att verksamheten behöver förändra eller komma ihåg inför framtida diskussioner. Anteckningar som bör sparas och dokumenteras för att kunna kopplas till specifika ärenden eller situationer.
– Det kan vara en god idé att ha strategiska och kontinuerliga möten samt avstämningar med jämna mellanrum även i utfasningsdelen. Det är också bra om de nyanställda kan få cirka två veckor tillsammans med den interimschef som varit på plats för att gå igenom arbetssituationen, avslutar Margareta.