Våra drivkrafter och värderingar

Alla företag kan beskriva vad de gör och de flesta kan beskriva hur de gör. Men få företag kan beskriva varför man gör det man gör. För oss på CareOn är vårt varför helt avgörande för verksamheten. Det styr besluten vi tar, hur vi bemöter våra uppdragsgivare och hur vi utvecklar företaget.

Här kan du läsa om utgångspunkterna som formar vår verksamhet och vägleder oss i vårt dagliga arbete.

 

MÅNGA PÅVERKAS AV VÅR VERKSAMHET OCH DET STÄLLER KRAV

CareOn arbetar med konsultkompetens inom socialt arbete. Vi har samhället som uppdragsgivare. Både medborgare och den offentliga sektorn påverkas av hur bra vår insats är. Det ställer höga krav på oss.

EN VIKTIG UPPGIFT

Vi arbetar med de personer som är mest utsatta i samhället. Det är en mycket viktig uppgift. En viktig uppgift att ta på allvar.

EN MÖJLIGHET SOM ALLA HAR

Alla aktörer som är inblandade i det sociala arbetet har möjlighet att göra skillnad. Det beror på hur man ser på sin uppgift, samt vad man har för ambitioner och drivkrafter. Vi ser det som vår uppgift att vår verksamhet ska utgöra en positiv skillnad i det sociala arbetet.

ETT BEHOV ATT MÖTA

Idag behöver kommunerna konsultföretag som kan stötta med resurser och kompetens. Man behöver seriösa företag som kan erbjuda kompetens och kvalitet. Vi ser det som vår uppgift att erbjuda ett alternativ som fokuserar på kunskap och kvalitet. Ett alternativ som väljer bort enkla lösningar och där kunderna känner sig trygga med oss som samarbetspartner.

 

VÅR AVSIKT

För att sammanfatta hur vi ser på vår roll i samhället, har vi författat en avsiktsförklaring för vårt företag. Läs den gärna här.