Tillsammans är det nya själv

Tillsammans är det nya själv

Dagens samhällskultur och den utbrett hyllade narcissismen som värdesätter framgång och utseende och att få allt snabbt – hotar att bli destruktiv. Ny forskning visar att det är när vi släpper självcentreringen och ägnar oss åt människor i vår omgivning och deras behov som vi blir varmare och tycker mer om oss själva. Det är tillsammans-hjälpen som behöver lyftas fram och inte självcentreringen.

Ny forskning har börjat skilja på bra självkänsla och överdriven självkänsla (som lätt blir skör) och gör inte bara skillnad på hög och låg självkänsla. Vad skiljer då en för hög självkänsla från en bra självkänsla och hur uppnår hittar vi fram till en sund självkänsla? Människor som har för hög självkänsla (narcissister) har ibland svårt att se att de har brister liksom att andra har det, de lägger också ansvaret för sina misstag utanför sig själva. Människor med låg självkänsla är ofta självkritiska, pessimistiska och mindre motiverade och får lättare depressioner. Men en sund och god självkänsla handlar om att tillskriva sig ett värde samtidigt som man har insiktsfull syn på sina fel och brister. Psykologiskt sett är de människor som har en nyanserad bild av sig själva ofta de sundaste, menar den amerikanske psykologen Guy Winch.

Hur ska då vi göra för att hitta fram till en sund självkänsla? Enligt Magnus Lindwall, docent i psykologi är det när vi släpper självfokuseringen och ägnar oss åt människor runt omkring oss och deras behov, som den sundaste självkänslan skapas. Att bli förälder borde vara något av det bästa som finns för självkänslan, eftersom man då tvingas släppa fokus på sig själv.

Det är genom att bry oss om varandra och sluta jaga självkänslan som vi hittar en sund självkänsla. Och det gör vi tillsammans inte själva. Vi är varandras omgivning.

Läs hela artikeln här nedanför skriven av Cajsa Tengblad för Dagen.

Tillsammans är det nya själv – om hur man hittar till en bättre självkänsla.