Socionomkonsulter med lång erfarenhet!

Förstärk din personalstyrka med CareOns skickliga och mycket erfarna socionomkonsulter

Behöver du en socionomkonsult som bidrar med lika mycket kompetens som erfarenhet? Hos oss på CareOn finns en snabb, effektiv och pålitlig lösning.

Våra erfarna socionomkonsulter, interimschefer och socialsekreterare kan avlasta er verksamhet med exakt rätt typ av insats under en tidsbegränsad period. Med oss kan du lösa din bemanning och snabbt få avlastning vid bland annat sjukdom, nyrekrytering och hög arbetsbörda.

Socionomkonsulter med i snitt 23-års erfarenhet
Våra konsulter är välutbildade, flexibla och engagerade socionomer som snabbt kan komma igång i nya uppdrag. Det som skiljer oss från andra konsultbolag är framförallt våra mycket erfarna konsulter. De har minst 5 års erfarenhet och i snitt 23 års erfarenhet från kvalificerat socialt arbetet.

Noggrann matchningsprocess
Vi lägger också mycket kraft på att matcha rätt konsultkompetens med rätt personlighet när vi bemannar våra uppdrag. Rätt matchning är nämligen helt avgörande för ett framgångsrikt konsultuppdrag!

När du anlitar konsulter från CareOn kan du lita på att de är:

  • Självständiga

  • Kompetenta

  • Mycket erfarna

  • Startsnabba

  • Sociala

  • Samarbetsvilliga

  • Beslutmässiga

  • Flexibla

  • Rättssäkra i sina bedömningar, analyser och utredningar.

Behöver du bemanna din verksamhet med en skicklig socionom?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig!