Förstärkning + personalutveckling

Avlastning kombinerad med mentorskap för både handläggare och chefer

Många förvaltningar har i dag ett stort behov av både tillfällig förstärkning och handledning av personal. Därför har vi tagit fram denna tjänst, anpassad för dig som behöver en socionomkonsult som klarar att lösa båda uppgifterna.

Våra seniora specialistsocionomer är vana att kombinera handläggningsuppdrag med att lära upp nya handläggare och chefer i effektiva rutiner och arbetssätt. Konsulterna kan också fungera som coachande bollplank och ge stöd i de utmanade och svåra situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet.