”Konsultlivet är bland det roligaste jag har gjort i mitt yrkesliv”

Careondemand_010

Veronica Palm har arbetat i social- och omsorgsförvaltningen i nära 30 år. Med lång erfarenhet av att arbeta i olika kommuner anser hon sig ha några svar på vad som krävs för att en kommunal struktur ska fungera.
– Som konsult får jag möjlighet att påverka socialförvaltningen så att den mår lite bättre varje dag, givetvis bottnar det i att jag är efterlängtad dit jag kommer, säger hon.

 Vårt samtal tar sin början i Veronicas långa karriär inom social- och omsorgsförvaltningen. Hon har varit avdelningschef, förvaltningschef och enhetschef i olika kommuner liksom handläggare och utredare. Att kunna gå in i olika arbetsroller ser hon som en styrka och hon har fått en förståelse för vad en chef eller en handläggare behöver för att det ska fungera lite bättre. Men vi vrider snart klockan tillbaka och talar om det sociala omsorgsprogram där allting började. Hon berättar hur roligt det var och hur hon ville komplettera med två års studier i social- och förvaltningsrätt. Hon läste också organisation- och ledarskap och vidareutbildade sig i handledning och pedagogik.
– Jag brinner särskilt för organisationsutveckling, säger hon entusiastiskt.

För henne är det viktigt att chefer och övriga medarbetare får stöd och uppmuntran i sitt arbete.
– För att hålla glöden vid liv i både mig själv och mina medarbetare har jag lärt mig att team behöver tydliga ledare som vågar ställa krav och som klargör uppdraget. Det är när människor vet varför de går till jobbet som det blir meningsfullt. Ett tydligt beslutsfattande är viktigt och ett beslut kan inte passa alla. Som chef är det viktigt att våga hålla en linje, klargör hon.

Idag arbetar hon som handläggare inom SOL och LSS men tar också uppdrag som chef och gillar att leda organisationsförändringar. Hon är känd för att vara strukturerad, kreativ och bra på utredningar. Hennes nyfikenhet och personintresse driver henne.
– Jag gillar nya kontakter och tror att relationsskapande är vägen framåt i samtalen. Det jag lär mig i samtal med andra är en stark motor för mig, säger hon.

”Som konsult är man så efterlängtad dit man kommer”

Veronica berättar att livet som konsult är bland det roligaste hon har gjort i sitt yrkesliv. Hon lär sig mycket av alla nya arbetssätt hon möter och tror att samverkan och delaktighet lär människor nytt. För att lyckas tror hon att en positiv dialog och en bra inställning till verksamheten är nyckeln framåt.
– Som konsult jobbar jag i olika strukturer i varje nytt uppdrag. Mitt jobb är inte att påverka strukturen. Jag tillåts att vara kreativ inom ramarna. Det betyder inte att jag inte har åsikter, inte heller att jag inte blir lyssnad på, säger hon.

Utifrån-kraft och tillförare
Vi fortsätter samtalet och talar om hur viktigt det är att lyssna på andra och att bli lyssnad på. Som konsult är hon efterlängtad och ses som en tillförare.
– Jag ses som en utifrån-kraft som kommer med ny kompetens. Min erfarenhet från olika kommuner och olika arbetssätt tas väl tillvara ute på arbetsplatserna, jag ses som en viktig resurs, säger hon.

I vårt samtal låter jag mig förstå att allt det som Veronica berättar om – är allt det här som krisen i socialtjänsten delvis handlar om. Genom att tillföra sitt synsätt hoppas hon bidra till små förändringar i positiv riktning.
– Krisen i socialtjänsten handlar till viss del om det jag har talat om. Krisen handlar om avsaknad av tydligt ledarskap och om ledare som inte vågar ställa krav. Krisen handlar också om en otydlighet i gemensamma mål och vad uppdragen består i. Vidare tror jag att nya tankesätt och min kunskap om hur välfungerande kommuner arbetar ger de arbetsplatser jag kommer till nya strukturer och nya ramar. Självklart har uppdragens komplexitet förändrats sedan 70-talet men jag vill tro att det går att påverka om människor får utrymme att göra ett bra arbete och om de känner sig efterlängtade. Som konsult får jag tid att arbeta och det här är mitt sätt att bidra, säger hon.

På fritiden tar sig Veronicas nyfikna sida samma uttryck, hon är kunskapstörstande och vetgirig. Hon gillar att googla, slår upp nya ord och ny fakta liksom recept och kuriosa kring engelsk fotboll. Just engelsk fotboll är hennes stora passion och mellan varven hinner hon med en och annan deckare. Teaterintresset har också det funnits med länge och hon har satt upp barnteater, tagit amatörlektioner, läst pedagogisk drama och är själv en flitig teaterbesökare. Privat drivs hon av starka och empatiska politiker och ledare inom idrott som vågar stå för åsikter även när ingen annan följer efter.
– Jag gillar folk som vågar röra om lite i grytan, det ställer gammal kunskap mot ny, avslutar hon entusiastiskt.