Roland Hall

careon_konsult_3

”Jag vill dela med mig av de goda exemplen”

Socialförvaltningarna i Sverige utför ett strålande arbete varje dag – men det står ingenstans. Orden är Roland Halls, konsult på CareOnDemand.
– Jag var delaktig i ett förändringsarbete som ledde till att en missbrukare förändrade sitt beteende. Tillsammans letade vi oss fram till mönster som fungerade, berättar han. 

För Roland Hall är livet som konsult på CareOnDemand synonymt med en livsstil på resande fot. De nya miljöerna och människorna är en del av vardagen och han har hittat sitt sätt att hålla hög kvalitet i utredningarna.
– Ibland tar jag ledigt mellan uppdragen och tänker nytt, det ger mig mycket energi, säger han.

Med 23 års erfarenhet av socialt arbete varav åtta år som chef började han på CareOnDemand i oktober 2013 – ett beslut han inte ångrar. Rolands arbete innebär att han går in och avlastar socialkontor där det behövs. Som konsult har han klienternas bästa i fokus med utmaningen att uppdragsgivaren också ska bli nöjd.
– Som konsult har jag både klienterna och uppdragsgivarna att ta hänsyn till, det är en balansgång som jag står trygg i, säger han.

Roland talar vidare om vikten av den sociala biten i jobbet och att det är viktigt att få kontakt med människor. Och eftersom en del av lösningen i svåra familjeärenden finns inom varje individ är det genom dialog som vi kan hitta fungerande lösningar tillsammans.
– Min sociala förmåga har gjort att jag lätt får kontakt med klienterna och att jag har ett stort nätverk att byta erfarenheter i. Jag gillar att delta i de träffar som CareOnDemand ordnar för tankeutbyte, säger han.

Avslutningsvis talar vi om drivkrafter och vad som driver honom framåt i arbetet. Roland berättar att det är de goda exemplen som gör att han får energi, allt det goda arbete som socialarbetare över hela Sverige gör varje dag. Roland minns särskilt hur han stöttade en missbrukare i ett förändringsarbete. Tillsammans hittade de mönster som fungerade och som ledde till att missbrukarens bekymmer förändrades och blev mindre påtagliga.

– Det positiva resultatet grundade sig i att jag trodde på honom och var nyfiken på vilka mönster han hade. Många år senare kontaktade han mig och berättade att han hade slutat dricka och sökt in på någon skola, avslutar Roland Hall. Det är ett av alla goda exempel som driver mig.