”Mitt arbete handlar väldigt mycket om att bygga relationer”

Mattias Jansson, Konsultchef CareOn

– Mitt arbete handlar om att bygga relationer. För att jag ska lyckas med mitt jobb försöker jag alltid att vara mig själv och jag tycker att det är viktigt att bygga band till andra.

Mattias Jansson är kund- och konsultchef på CareOn. Det innebär att han sköter rekryteringen av nya konsulter, upprätthåller relationer med befintliga kunder och säljer in nya uppdrag.

-Jag arbetar både med affärsutveckling och försäljning vilket är en stor förmån – särskilt inom detta fält, säger han.

Mattias, som är förvaltningsekonom i botten, har lång erfarenhet av att ha drivit upp egna företag. Vissa företag har varit mer framgångsrika än andra och han har lärt sig mycket på vägen. Idag förenar han sina erfarenheter och entreprenöriella drivkraft med förmågan att bygga relationer.

– Min bakgrund som entreprenör gör att jag har ett starkt eget driv. Jag gillar affärsutveckling och försäljning. Jag tycker också om att möta nya människor och är nyfiken på andra, säger han.

Som kund- och konsultchef har Mattias bred inblick i hur en socialförvaltning fungerar och berättar att en konsult som kommer in ofta uppfattas positivt eftersom konsulterna arbetar självständigt och ”lever mitt i uppdraget”.

– Våra konsulter arbetar självständigt och står utanför interna processer och eventuella konflikter. De kan helt fokusera på jobbet och bidrar ofta positivt dels genom detta och dels genom att vara självgående i större utsträckning, säger han.

Samtalet handlar återigen om hur relationer och hållbara relationer kan bidra till att öka företagets utveckling. Försäljning, påminner Mattias, handlar om att vara sig själv och att bygga relationer och att vara trovärdig.

– Jag drivs av möten med människor. För att komma till avslut i en rekrytering eller med en kund tror jag på interaktion och ömsesidig respekt och att alla blir nöjda med resultatet, säger han avslutningsvis.