Malin Bäckman, Konsultservice och administration

Jordnära och nöjd örebroare nöjer sig aldrig

För Malin Bäckman är jordnära relationer, ständig utveckling och viljan att göra skillnad för sina medarbetare bränslet som driver henne framåt. Möt Malin, konsultservice och administration, i ett samtal om vikten av att synliggöras för att kunna göra ett bra jobb och om ”att vara nöjd men att aldrig nöja sig.”

När Malin Bäckman var tio år flyttade familjen från Närke till Rönninge utanför Stockholm. Präglad av barndomsår i Örebro beskriver hon sina tidiga år med orden ”Vi levde nära varandra och hade ett lagom avstånd till grannarna.” Meningen sammanfattar en person som tidigt insåg vikten av goda och jordnära relationer, integritet och samhällen som synliggör individer och att vad var och en bidrar med spelar roll.

Efter ett tiotal år i Rönninge pluggade Malin till arkeolog och planerade för en akademisk karriär i kulturgeografi. Men det sabbatsår hon tog för att ladda om förde henne i en annan riktning. Hon fick jobb som konsult på ett bemanningsföretag i finansbranschen, utvecklades inom reception och administration och som assistent.

– Jag sökte mig till CareOn för jag ville utvecklas i en ny bransch och lockades av en verksamhet som får kraft av socionomer som gör skillnad för andra. Om jag i min roll kan göra medarbetarnas vardag bättre, så känner jag att jag också bidrar, säger hon engagerat.

Malins arbete består av två huvudsakliga delar. Där den ena delen är som administratör och då bl a fokus på tidrapportering och administrationen kring detta. Den andra delen, konsultservice, handlar om att sköta rese- och boendefrågor liksom att vara lyhörd för vad konsulterna behöver för att ha det bra ute på uppdraget.

– För att skapa goda relationer försöker jag att vara innerlig och så jordnära som möjligt. Jag tror på att se varje individ utan förutfattade meningar, förklarar hon.

För Malin har det alltid varit viktigt att skapa relationer för att en grupp ska fungera och utvecklas. I mindre företag är det viktigt att jobba tillsammans och att tydliggöra vad var och en bidrar med.

– Konsultrollen innebär att möta nya miljöer hela tiden. Det ställer krav på att synliggöra konsulterna och se till att de avlastas på rätt sätt, säger hon förtroendeingivande.

Kanske är det Örebro-andan som också har präglat Malin i övertygelsen om att ”vara nöjd men att inte nöja sig.” Hon gillar att arbeta nära andra, att ständigt utvecklas tillsammans med andra och hon talar om den energi hon får av människor.

– I varje nytt möte har jag möjligheten att lära mig något och hoppas på så sätt kunna förstå vad andra behöver. När jag i kombination med det lyckas entusiasmera någon känner jag mig nöjd – utan att nöja mig såklart, skrattar hon.

På fritiden gör Malin en himla massa saker. Hon älskar sina barn, renoverar båtar, gillar friluftsliv och skidor. Hon skulpterar i lera och syr och broderar. På frågan om vilka människor som inspirerar henne svarar hon tveklöst.

– Barn har en förmåga att skala bort det där som är oviktigt och gå rakt på pudelns kärna. De är konkreta på ett sätt jag gillar. Vidare tror jag att man kommer långt med en positiv inställning, avslutar hon hjärtligt.