LSS – handläggare till södra Sthlm

Hantera uppföljningar av beslut och nyansökningar enligt LSS och SoL. Målgruppen är barn och unga vuxna 0-23 år, samt vuxna från 24 år och uppåt. 

Uppdraget är på 100 % och kräver kompetens inom IBIC och LSS. Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare är fördelaktigt. 

Uppdraget skall till största del utföras på plats, men med möjlighet till att arbeta hemma någon dag i veckan.