Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutredningar, organisationsutveckling och förändringsarbete

Mycket tid går åt att få det dagliga arbetet att fungera. Men för att få en förvaltning att bli framgångsrik behöver du också lägga kraft på att följa upp, förbättra och utveckla din verksamhet. Genom att anlita en specialistkonsult från CareOn kan du utveckla verksamheten och få många nya perspektiv och idéer.

Vi genomför organisationsutredningar, avtalsuppföljningar och genomlysningar av verksamhetsområden. Vi arbetar också med organisationsutveckling i krisdrabbade organisationer. Alltid med fokus på kvalitet och långsiktig, positiv förändring.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet!