Vår avsiktsförklaring

Det sociala området står fortsatt inför stora utmaningar så som kompetensförsörjning, resurshantering och inte minst demografiska utmaningar. Dessa stora utmaningar påverkar alla oss som arbetar inom området och förstås även hela samhället. Vi på CareOn, liksom många andra medborgare och skattebetalare, ser på denna situation med viss oro. Vi tror på att ta ett gemensamt ansvar för Sverige. Vi vill bidra till ett Sverige som tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer. Vi tror att en nyckelfunktion i detta är fungerande socialförvaltningar och ett fungerande socialt arbete.

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är i huvudsak kommunala socialförvaltningar. Men vi har även privata uppdragsgivare och ser att statliga aktörer även skulle kunna vara uppdragsgivare. Framtiden för alla dessa kommer att innehålla tidsperioder med olika utmaningar samt politiska beslut som innebär att de kommer att under olika tidsperioder behöva resursförstärkningar i form av kompetenta medarbetare, specialister och ledare. Framtiden kommer också att ställa krav på att de utvecklar sina verksamheter och arbetssätt dels pga av nya krav men även förändringar i omvärlden.

Vår roll – att göra positiv skillnad

CareOn kan myndighetsutövning och kommunalt arbete. Vi kan socialt arbete och är duktiga konsulter med mycket gedigen erfarenhet från socialtjänstområdet. Våra insatser är tidsbegränsade. Vi kommer in för att avlasta organisationer och vi säkrar upp verksamheter så att rättssäkerheten kan upprätthållas. Vi tillför specialist- och utvecklingskompetens. Genom att vara långsiktiga i vårt arbetssätt och erbjuda kvalitativ konsultkompetens gör vi en positiv skillnad i det sociala arbetet.

Så gör vi nytta och skapar värde

Värdet och nyttan av det vi gör är framförallt att medborgare och organisationer får det stöd de behöver. Vi hjälper socialförvaltningar i kris att få en fungerande verksamhet, eller så att mycket ansträngda medarbetare/chefer på socialförvaltningar får andrum. Vi kan bidra till en effektivare resursanvändning, förändrade arbetssätt och lärande hos individer, grupper och organisationer.

Vår roll – förstärkning och utveckling

Vi vill vara en partner som används för utveckling och förstärkning inom det sociala arbetet i Sverige. Vi vill vara en viktig del i våra uppdragsgivares framtid. Tack vare all kompetens och erfarenhet i företaget, vårt fokus på kvalitet och vårt engagemang i området ser vi att vi har förutsättningarna att vara det.