CareOn - Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorg

Våra specialiserade socionomkonsulter står redo att rycka in som chefer och handläggare inom samtliga IFO-områden som t ex barn och unga, vuxen, ekonomi, familjerätt, flykting, familjehem mm. De har kompetensen som krävs för att hantera komplexa eller känsliga ärenden och kan dessutom bistå med översyn och kvalitetssäkring.

Exempel på tjänster inom nyckelområdet:

  • handläggning, biståndsbedömningar och utredningar
  • stöd i att upprätthålla och utveckla verksamheten
  • uppföljningar och genomlysningar av verksamhetsområden
  • extra bemanning på kort eller lång sikt.

Läs mer om alla CareOns tjänster »

Exempel på personal vi kan erbjuda:

  • interimschefer på alla nivåer
  • gruppledare, förste socialsekreterare och projektledare
  • handläggare inom familjehem, missbruk, våld i nära relationer och socialpsykiatri.

Läs även mer om hur vi samarbetar med skolor »

Vi väljer ut våra konsulter med omsorg för att alltid kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar med fokus på kvalitet och kunskap.

Hör gärna av er till oss så berättar vi mer.

Funderingar eller frågor?

Hör av dig till oss, så berättar vi mer om hur det går till att anlita CareOn och vad du kan förvänta dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

Såhär säger våra kunder om att arbeta med CareOn

”CareOns interimschef hjälpte oss att rita om kartan för hela vår organisation”
När kommunen tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn som hade kompetensen att rita om kartan.…
”Vi behövde hjälp med att leda vår personal i rätt riktning”
I tider av högt tryck och uppsägningar tog kommunen hjälp av två konsulter från CareOn, i syfte att handleda personal inom hemtjänsten samt i…
”Vi behövde snabbt fylla luckor med rätt kompetens”
Karin arbetar som utvecklingsledare för vård- och omsorgsenheteni en kommun i västra Sverige. Det var under en period när enheten stod utan viktig personal…
En verksamhetschef för IFO i en kommun berättar om sina erfarenheter av samarbetet med CareOn.
Gunnar, IFO-chef i en kommun i norra Sverige, kontaktade CareOn då de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Kommunen upplevde CareOn:s personal som lösningsorienterade, självständiga och…