Tryggt för både uppdragsgivare och medarbetare!

Ett auktoriserat bemanningsföretag

CareOn AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det betyder att företaget uppfyller Bemanningsföretagens auktorisationsvillkor, som säkerställer att företaget är tryggt och jobbar affärsmässigt. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Vår auktorisation innebär att vi uppfyller följande krav:

  • Vi följer Bemanningsföretagens etiska regler.

  • Vi tillämpar kollektivavtal, för det avtalsområde som bolaget verkar inom, om dispens ej givits. (Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett verksamhetsområde.)

  • Vi tillämpar Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor.

  • Vi har en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott enligt Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser.

  • Vi har en fastställd jämställdhetsplan.

  • Vi har varit verksamt i branschen minst tolv månader.

  • Vi bedriver verksamheten i aktiebolagsform.

  • Vi är medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv.

  • Vi har betalat auktorisationsavgift.