Ett auktoriserat bemanningsföretag

CareOn AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det betyder att företaget uppfyller Kompetensföretagen auktorisationsvillkor, som säkerställer att företaget är tryggt och jobbar affärsmässigt. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Vår auktorisation innebär att vi uppfyller följande krav:

  • Vi följer Kompetensföretagens etiska regler.

  • Vi tillämpar kollektivavtal, för det avtalsområde som bolaget verkar inom, om dispens ej givits. (Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett verksamhetsområde.)

  • Vi tillämpar Kompetensföretagens Allmänna Leveransvillkor.

  • Vi har en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott enligt Kompetensföretagen allmänna bestämmelser.

  • Vi har en fastställd jämställdhetsplan.

  • Vi har varit verksamt i branschen minst tolv månader.

  • Vi bedriver verksamheten i aktiebolagsform.

  • Vi är medlem i Kompetensföretagen och Svenskt Näringsliv.

  • Vi har betalat auktorisationsavgift.