Våra tjänster

Behöver du förstärka eller utveckla din verksamhet – eller kanske både och? Oavsett hur just dina behov ser ut kan vi på CareOn hjälpa till.

Våra uppdragsgivares behov ser olika ut och våra konsulter kan lösa både akuta och långsiktiga utmaningar. Därför har vi också flera olika tjänster att erbjuda:

1. Förstärkning av personalstyrkan – Hyr in en erfaren socionom och lös en tillfällig situation.

2. Förstärkning kombinerad med handledning – Anlita en socionomkonsult som både kan avlasta verksamheten och handleda andra handläggare och chefer .

3. Verksamhetsutveckling – Låt en specialistkonsult se över, utveckla och förbättra hela verksamheten.