CareOn - Våra tjänster

Våra tjänster

Behöver du förstärka eller utveckla din verksamhet inom socialförvaltning , vård och omsorg – eller kanske både och? Vi erbjuder rätt kompetens till rätt arbetsplats. Läs mer om våra tjänster

Våra tjänster

Har ni brist på personal, vill öka er kompetens eller behöver hjälp med att utveckla verksamheten?
Vi har ett brett utbud av tjänster som riktar sig till uppdragsgivare inom socialförvaltning, vård och omsorg.

Personalförstärkning

Behöver ni snabb avlastning eller en tillfällig bemanningslösning? Vi erbjuder effektiv och pålitlig förstärkning inom såväl myndighetsutövning (socionomer och interimschefer) som vård och omsorg (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor).

Läs mer om hur vi kan förstärka er personal

Kompetensförstärkning

Har ni behov av att lära upp nya handläggare eller chefer i effektiva rutiner och arbetssätt? Våra seniora socionomkonsulter fungerar som coach eller bollplank samtidigt som de kan avlasta det dagliga arbetet genom egen handläggning.

Läs mer om hur vi kan förstärka er kompetens

Verksamhetsuppföljning & utveckling

Kan er organisation bli ännu bättre? Våra konsulter har gedigen erfarenhet av förändringsarbete, uppföljningar, verksamhetsutredningar och organisationsutveckling, alltid med fokus på kvalitet, långsiktighet och positiv förändring.

Läs mer om hur vi kan utveckla er verksamhet

Ta kontakt med oss vi hjälper dig och svarar på dina frågor

Läs här vad våra kunder säger

Vi behövde akut få in en specialist
Under våren 2020 var vårdcentralen som Capio driver väldigt sårbar, vi hade ett överflöde av patienter och våra läkare hann inte med, vi behövde snabbt få in en…
”CareOns interimschef hjälpte oss att rita om kartan för hela vår organisation”
När kommunen tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn som hade kompetensen att rita om kartan. – Vi behövde någon…
”Vi behövde hjälp med att leda vår personal i rätt riktning”
I tider av högt tryck och uppsägningar tog kommunen hjälp av två konsulter från CareOn, i syfte att handleda personal inom hemtjänsten samt i ett äldreboende. – Situationen…
”Vi behövde snabbt fylla luckor med rätt kompetens”
Karin arbetar som utvecklingsledare för vård- och omsorgsenheteni en kommun i västra Sverige. Det var under en period när enheten stod utan viktig personal som Karin fick tips…
En verksamhetschef för IFO i en kommun berättar om sina erfarenheter av samarbetet med CareOn.
Gunnar, IFO-chef i en kommun i norra Sverige, kontaktade CareOn då de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Kommunen upplevde CareOn:s personal som lösningsorienterade, självständiga och tålmodiga. Hör verksamhetschefen för…
Rätt konsultrekrytering – nyckeln till avlastning
En mellansvensk kommun var i  behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende och kontaktade oss. Låt oss höra IFO-chefen i kommunen berätta om hur rätt konsultrekrytering blev nyckeln till…
En verksamhetschef berättar
”Konsulten tog sig an uppdraget från grunden och arbetade självständigt genom hela ärendet” En sydsvensk kommun behövde en barnavårdsutredare och kontaktade oss på CareOn. Kommunen upplevde vår konsult…
En ”kommun under hot” berättar
”Kvalificerad kompetens och briljant förmåga att hitta rätt i samtalet var avgörande” När enhetschefen för vuxenenheten i kommunen tog kontakt med CareOn var det en kvalificerad handläggare inom…