Vi stödjer

CareOn:s konsulter arbetar dagligen med unga människor och då är det kanske inte så konstigt att vi brinner lite extra för dem. Därför har vi inriktat vårt stöd till organisationer som arbetar med och för barn och ungdomar. Vi stödjer nedan föreningar/organisationer.

GIVING PEOPLE
Giving Peoples målgrupp är de i Sverige 232 000 barn som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.
GIVINGPEOPLE

SÄKRA VARJE UNGE
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.
SAKRAVARJEUNGE

UNHCR
UNHCR:s regionala representation för norra Europa arbetar för att skydda rättigheter och levnadsbetingelser för flyktingar, asylsökande och statslösa personer genom att erbjuda vägledning, utbildning och stöd till svenska myndigheter och andra parter. UNHCR:s strategiska prioriteringar i Sverige är statslöshet och integration. Som stödföretag bidrar vi till UNHCR som arbetar ute i de områden som bäst behöver det. Pengarna går till att upprätthålla flyktingläger, till mat, filtar, rent vatten, skolpaket, sjukvård och mycket mer.
UNHCR

BRIS
BRIS (Barnens Rätt i Samhället) verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och ostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. Många tror att BRIS är en statlig myndighet, men så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.
BRIS

NOLL TOLERANS MOT MOBBNING
”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!” Verksamheten Nolltolerans mot mobbning drivs av Preventica AB som har över trettio års erfarenhet av förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Under den tiden har ett flertal stödjande insatser implementerats, exempelvis: startandet av gruppverksamhet för utsatta barn, utbildningar för lärare/föräldrar/elever kring förebyggande verksamhet och tidig upptäckt samt stöd och behandling för unga människor och deras föräldrar. Utöver detta har man tagit fram preventionsprogram (så kallade livskunskapsprogram) till grund- och gymnasieskola, föräldrahandböcker, ett specifikt konfirmationsmaterial, med mera.
NOLLTOLERANS