CareOn - Kompetensförstärkning

Kompetensförstärkning

Har ni behov av en senior socionom som kan handleda personal och samtidigt ge avlastning genom egen handläggning? Många av våra socionomkonsulter har över 20 års erfarenhet och är vana mentorer som lär upp nya medarbetare och chefer, skapar effektiva rutiner och agerar bollplank i utmanande situationer.

Handledning och förstärkning inom socialförvaltning

Våra socionomkonsulter och interimschefer har gedigen erfarenhet av att genomföra rättssäkra bedömningar, analyser och Bland våra socionomkonsulter finns erfarna chefer, gruppledare, förste socialsekreterare och handläggare med specialistkompetens inom alla delar av socialtjänstområdet. För varje uppdrag väljer vi omsorgsfullt ut en konsult som motsvarar just era behov.

Exempel på kompetensförstärkning:

  • ledarskap, chefsstöd och coachning
  • mentorskap, upplärning och handledning av personal
  • specialisthandläggning inom alla tjänsteområden

Läs mer om våra tjänsteområden »

Kompetens man kan luta sig mot

Många förvaltningar har i perioder behov av extra kompetens – och ofta efterfrågas både ledarskap och avlastning. Genom vår tjänst Kompetensförstärkning får ni tillgång till en noga utvald socionomkonsult som är trygg i rollen som chef och har specialistkunskaper inom det område ni efterfrågar.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan tillföra er verksamhet »

Funderingar eller frågor?

Hör av dig till Nina Söderström, så berättar hon mer om hur det går till att anlita CareOn och vad du kan förvänta dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

Såhär säger våra kunder om att arbeta med CareOn

Vi behövde akut få in en specialist
Under våren 2020 var vårdcentralen som Capio driver väldigt sårbar, vi hade ett överflöde av patienter och våra läkare hann inte med, vi behövde…
”CareOns interimschef hjälpte oss att rita om kartan för hela vår organisation”
När kommunen tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn som hade kompetensen att rita om kartan.…
”Vi behövde hjälp med att leda vår personal i rätt riktning”
I tider av högt tryck och uppsägningar tog kommunen hjälp av två konsulter från CareOn, i syfte att handleda personal inom hemtjänsten samt i…
”Vi behövde snabbt fylla luckor med rätt kompetens”
Karin arbetar som utvecklingsledare för vård- och omsorgsenheteni en kommun i västra Sverige. Det var under en period när enheten stod utan viktig personal…