Vår historia

CareOns historia sträcker sig tillbaka ända till år 2000, då vår verksamhet startades i Västra Götaland.

Från början var CareOns affärsidé att erbjuda personalförstärkning inom vård och socialt arbete. Från år 2007 att specialiserade vi oss och erbjöd enbart erfarna konsulter inom socialt arbete. Under senare år har vi fått förfrågningar från uppdragsgivare om vi kunnat hjälpa till inom andra områden. Utifrån detta har vi den senaste tiden vidgat vår verksamhet till att även inbegripa vårdpersonal och paramedicinska kompetenser.

Konsulter med hög kvalitet och kompetens
Men tillbaka till början, i takt med att företaget växte och utvecklades började vi få in nya kompetenser i verksamheten. Många av våra uppdragsgivare ställde höga krav på de konsulter som skulle hyras in, vilket innebar att vi successivt byggde upp en bank med mycket kompetenta och erfarna konsulter. Detta ledde också till att vi kunde utöka våra tjänster och erbjuda våra uppdragsgivare både förstärkning och utveckling av deras verksamheter.

Förstärkning och utveckling
Våra erfarna konsulter gick både för att förstärka en verksamhet som t ex tillfällig handläggare eller chef men även för hjälpa till att utveckla den genom t ex organisationsöversyner, verksamhetsutvecklingar och avancerade utredningar.

Fokus på långsiktighet och kvalitet
I dag arbetar vi med förstärknings- och och utvecklingsuppdrag över hela landet och har hittills genomfört mer än 2000 lyckade konsultuppdrag i över 230 svenska kommuner. Vi har sedan starten prioriterat långsiktighet och kvalitet, vilket ibland har inneburit att vi har tackat nej till uppdrag. Våra främsta uppdragsgivare är Sveriges kommuner, vissa andra offentliga aktörer samt privata aktörer.

Vuxit med kvalitet
Vi har hela tiden vuxit successivt med kvalitet och gått från fyra anställda till dryga sextio anställda. I slutet av 2017 förvärvade vi  S.O.O.L Personalservice AB, vilket innebar att vi blev ett ännu starkare företag, med fler konsulter, mer resurser och ännu större möjlighet att göra positiv skillnad i det sociala arbetet.

Värderingsstyrt företag med en stark vision
Vårt varför har alltid drivit företaget och oss själva framåt. Ända sedan starten har vi varit ett värderingsstyrt företag som brinner för att göra positiv skillnad genom vårt arbete. Vi tror på att ta ett gemensamt ansvar för vårt land och vi vill bidra till ett Sverige som tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer.