Kvalitet & kompetens till det sociala arbetet sedan år 2000

Vår historia

CareOns historia sträcker sig tillbaka ända till år 2000, då vår verksamhet startades i Västra Götaland. Här får du en kort resumé av hur vårt företag utvecklats genom åren.

Från början var CareOns affärsidé att erbjuda personalförstärkning inom vård och socialt arbete. Eftersom den sociala sektorn visade sig vara så intressant och spännande bestämde vi oss år 2007 att specialisera oss ännu mer och enbart erbjuda erfarna konsulter inom socialt arbete.

Konsulter med hög kvalitet och kompetens
I takt med att företaget växte och utvecklades började vi också få in nya kompetenser i verksamheten. Många av våra uppdragsgivare ställde höga krav på de konsulter som skulle hyras in, vilket innebar att vi successivt byggde upp en bank med mycket kompetenta och erfarna konsulter inom den sociala sektorn. Detta ledde också till att vi kunde utöka våra tjänster och erbjuda våra uppdragsgivare både förstärkning och utveckling av deras verksamheter.

Förstärkning och utveckling
Våra erfarna konsulter kunde nu både förstärka en verksamhet som tillfällig handläggare eller chef- och hjälpa till att utveckla den genom t ex organisationsöversyner, verksamhetsutvecklingar och avancerade utredningar.

Fokus på långsiktighet och kvalitet
I dag arbetar vi med förstärknings- och och utvecklingsuppdrag över hela landet och har hittills genomfört mer än 1000 lyckade konsultuppdrag i över 200 svenska kommuner. Vi har sedan starten prioriterat långsiktighet och kvalitet, vilket ibland har inneburit att vi har tackat nej till uppdrag.

Våra främsta uppdragsgivare är Sveriges kommuner, samt vissa privata aktörer inom socialt arbete. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm samt en regional förankring med filialer i Göteborg och Helsingborg.

Vuxit med kvalitet
Vi har hela tiden vuxit successivt med kvalitet och gått från fyra anställda till de dryga sextio anställda som vi är idag. I slutet av 2017 förvärvade vi dessutom S.O.O.L Personalservice AB, vilket innebar att vi blev ett ännu starkare företag, med fler konsulter, mer resurser och ännu större möjlighet att göra positiv skillnad i det sociala arbetet.

Värderingsstyrt företag med en stark vision
Vårt varför har alltid drivit företaget och oss själva framåt. Ända sedan starten har vi varit ett värderingsstyrt företag som brinner för att göra positiv skillnad inom socialt arbete. Vi tror på att ta ett gemensamt ansvar för vårt land och vi vill bidra till ett Sverige som tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer.