CareOn - Nyckelområden

Våra nyckelområden

Genom CareOn får ni tillgång till specialister som förstår ert arbete på djupet. Vi har byggt upp vårt nätverk av kunniga socionom- och vårdkonsulter under drygt 20 år och kan därför tillgodose de flesta behov inom socialförvaltning, vård och omsorg. Läs mer om våra fem nyckelområden

Skräddarsydda lösningar inom sex nyckelområden

Vi anpassar alltid våra insatser efter era önskningar och behov. Våra kunniga socionom- och vårdkonsulter finns tillgängliga för både kortare och längre uppdrag, antingen på hel- eller deltid, inom följande områden:

CareOn - Äldreomsorg

Äldreomsorg

Vi har erfarna interimschefer, sjuksköterskor och handläggare som kan ge både avlastning och kompetenshöjning.
Läs mer

CareOn - Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Våra socionomkonsulter kan bistå inom samtliga IFO-områden, både som chefer och handläggare.
Läs mer

CareOn - Behandlingshem och äldreboenden

Behandlingshem och äldreboenden

Vi erbjuder kvalificerad behandlingspersonal och duktiga chefer som kan förstärka och utveckla er verksamhet.
Läs mer

CareOn - Funktionsvariation

Funktionsvariation

Våra kunniga konsulter kan verka som chefer, gruppledare och handläggare inom LSS och SoL.
Läs mer

CareOn - Skola

Skola

Vi kan tillsätta erfarna kuratorer eller sjuksköterskor – alla med tidigare erfarenhet av arbete i skolmiljö
Läs mer

CareOn - Vård

Vård
Inom vård samarbetar vi med både offentliga och privata verksamheter, alltifrån regioner och kommuner till privata vårdcentraler, LSS-boenden mm.
Läs mer

Kontakta oss

Vi hjälper dig och svarar på dina frågor

Läs här vad våra kunder säger

Vi behövde akut få in en specialist
Under våren 2020 var vårdcentralen som Capio driver väldigt sårbar, vi hade ett överflöde av patienter och våra läkare hann inte med, vi behövde snabbt få in en…
”CareOns interimschef hjälpte oss att rita om kartan för hela vår organisation”
När kommunen tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn som hade kompetensen att rita om kartan. – Vi behövde någon…
”Vi behövde hjälp med att leda vår personal i rätt riktning”
I tider av högt tryck och uppsägningar tog kommunen hjälp av två konsulter från CareOn, i syfte att handleda personal inom hemtjänsten samt i ett äldreboende. – Situationen…
”Vi behövde snabbt fylla luckor med rätt kompetens”
Karin arbetar som utvecklingsledare för vård- och omsorgsenheteni en kommun i västra Sverige. Det var under en period när enheten stod utan viktig personal som Karin fick tips…
En verksamhetschef för IFO i en kommun berättar om sina erfarenheter av samarbetet med CareOn.
Gunnar, IFO-chef i en kommun i norra Sverige, kontaktade CareOn då de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Kommunen upplevde CareOn:s personal som lösningsorienterade, självständiga och tålmodiga. Hör verksamhetschefen för…
Rätt konsultrekrytering – nyckeln till avlastning
En mellansvensk kommun var i  behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende och kontaktade oss. Låt oss höra IFO-chefen i kommunen berätta om hur rätt konsultrekrytering blev nyckeln till…
En verksamhetschef berättar
”Konsulten tog sig an uppdraget från grunden och arbetade självständigt genom hela ärendet” En sydsvensk kommun behövde en barnavårdsutredare och kontaktade oss på CareOn. Kommunen upplevde vår konsult…
En ”kommun under hot” berättar
”Kvalificerad kompetens och briljant förmåga att hitta rätt i samtalet var avgörande” När enhetschefen för vuxenenheten i kommunen tog kontakt med CareOn var det en kvalificerad handläggare inom…