Hur är det att vara konsult?

Hur är det att vara konsult?
Konsultrollen för bland annat med sig frihet, varierande arbetsuppgifter och möjligheten att utveckla nya tankemönster i de olika miljöerna. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss här.

Fördelar med att vara konsult

 • Varje arbetsplats är unik och ger olika insikter. Det kan gälla nya arbetsmetoder, annorlunda arbetssätt eller nya organisatoriska och administrativt rutiner.
 • Konsulten får möjlighet att bygga upp ett stort personligt nätverk.
 • Konsulten får möjlighet att testa sig själv ute på arbetsplatserna. De olika arbetsplatserna bidrar till stor personlig och professionell stimulans och utveckling.
 • Konsulten får möjlighet att utveckla en egen stil/metod.

 

Konsultrollen

 • I konsultrollen ingår det att kunna anpassa sig till nya arbetsplatser och det rådande arbetsklimatet.
 • Som konsult är det viktigt att lätt komma in i en arbetsgrupp. Det innebär att ta plats genom kompetens och erfarenhet och att hålla sig utanför interna angelägenheter på arbetsplatsen.
 • I konsultrollen ingår många olika arbetsuppgifter vilket är en möjlighet till kompetensutveckling och mycket utvecklande för konsulten.
 • För en konsult är inkörningsperioden kort. Våra uppdragsgivare vill ofta ha en konsult som kan sätta i gång med en gång.
 • Väl ute på arbetsplatsen är det viktigt att konsult identifierar sin plats var i organisationen. Exempelvis kan en konsult hamna i en roll mellan chefer och handläggare.
 • Om det pågår konflikter på arbetsplatsen, är det bra om konsulten håller sig utanför dessa.
 • En konsult har mycket att vinna på att vara lösningsorienterad och blir snart en bra kunskapsinhämtare.