Nina Söderström

Affärsområdeschef / Auktoriserad Socionom
nina.soderstrom@careon.se
0705 791 096

”Mitt mål är att konsulterna ska känna tillhörighet och att jag backar upp dem”

Nina Söderström är affärsområdeschef och konsultchef på CareOn. Innan hon blev chef arbetade hon själv som konsult på företaget i ett år.

Vad innebär rollen som konsultchef?
– För mig innebär rollen som konsultchef att jag stöttar konsulterna ute på uppdrag och ser till att de har det bra. Målet är att de ska känna att jag backar upp dem och att de ska känna tillhörighet. Med det menar jag att det är viktigt att som konsult bli sedd i uppdragen, att arbetsbelastningen är rimlig och att arbetsuppgifterna stämmer överens med uppdragsbeskrivningen. För mig är det också viktigt att ringa konsulterna och kolla av att de trivs och att arbetsmiljön är bra där de är. Jag håller också en kontinuerlig dialog med kunden och stämmer av att arbetet flyter på och att kunden är nöjd, säger hon.

-Vidare ingår det också att ta emot kundförfrågningar och att matcha uppdragen med de konsulter som sökt sig till oss. Genom att prata med kunden och identifiera kundens bakgrund och behov kan jag möta kunden rätt i uppdraget.

Vad lockade med att bli konsultchef på CareOn?
– På CareOn får jag möjlighet att också vara en del i företagets utveckling. Jag upplever att det är högt i tak och att jag och alla andra får gehör för nya idéer. Jag drivs av utveckling och har mycket idéer. CareOn visade sig intresserade av vad jag hade att säga och jag upplever att det är korta beslutsvägar. Vi arbetar exempelvis med att utveckla konsulterbjudandet med målet att förbättra för konsulterna ute på uppdrag. Det kan handla om nya arbetssätt eller nya utbildningar som kompetensutvecklar och stärker konsulterna och som får dem att vilja utvecklas i branschen och hos oss. Detsamma tänker vi kring kunderbjudandet. Frågan om hur socionomer kan få en bra arbetssituation är också viktig.

Hur är en bra ledare?
– En bra ledare låter personer komma till tals och är intresserad av andras idéer och deras behov av utveckling. En bra ledare litar på sina medarbetare och att de levererar bra – med rätt coachning förstås!

Vad har du för bakgrund?
– Jag är socionom i grunden och har arbetat nästan tio år som socialsekreterare inom barn och unga. Min bakgrund gör att jag känner till konsulternas vardag och hur de har det. Jag är utbildad inom samtal med barn samt i motiverande intervjuteknik och tejping som är en behandlingsform vid exempelvis trauman. Jag har även arbetat med rekrytering av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem.

Vad fick dig att ta steget till konsultlivet?
– Jag fick utlopp för min entreprenöriella sida och fick chans att styra min tid själv. Möjligheten att arbeta koncentrerat med mina arbetsuppgifter samt att inte ha så många arbetsplatsmöten och administrativa uppgifter var också en del av lockelsen. Som konsult kunde jag styra mer över min arbetstid. Det gav mig möjlighet att få mer tid med barnen och att vara ledig en dag i veckan.

Vad ger dig energi?
– Jag älskar att möta nya människor, både nya konsulter och kunder samt att få se de befintliga konsulterna växa och utvecklas. Min drivkraft är att arbeta mot uppsatta mål och se ett resultat bli verklighet. Utmaningen i mitt arbete är att matcha rätt i uppdragen och se till att alla är nöjda – något jag tror uppnås genom att lyssna och vara intresserad av människor. En lyssnande inställning lär jag mig av vilket också ger mig mycket tillbaka. Avslutningsvis drivs jag av människor som gör skillnad och som påverkar även om det är lokalt eller i liten skala.

Själv är Nina engagerad i ett flyktingboende som ligger nära hemmet. Det gör hon för att hon gillar människor, tror på dem och vill stötta dem. Det hon kan ge andra menar hon är ”henne själv” och hennes tid – en inställning som från början gjorde att hon ville arbeta som socionom!