8 tips inför samtal med klient

careon_konsult_3

Vi frågade en CareOnDemand konsult, hur hon tänker i samtal med klient. Det viktigaste enligt henne är att inte gå in i en maktkamp.

 

  • 1 Ha syftet och målet med samtalet klart för dig.
  • 2 Låt det första mötet vara ett lära-känna-möte. En bra inledning kan vara ”här inne vill jag att det ska vara högt i tak, du får säga vad du vill men du får inte hota eller slå mig.” Det är ett avväpnande sätt som ofta får klienten att skratta och spänna av.
  • 3 Möt känslan hos klienten i de första mötena. Det går ofta inte att komma med fakta om inte klienten är där ännu. På så sätt undviker du maktkampen.
  • 4 Försök få till ett samarbete genom att bekräfta och lära känna klienten.
  • 5 Gå inte in i negativa diskussioner. Säg istället gärna ”om det är nu är så här vad gör vi då?”
  • 6 Älta inte det som har varit.
  • 7 Förmedla att du gör ditt bästa inom de ramar som samhället har satt upp.
  • 8 Bygg förtroende genom att säg till klienten att du är anträffbar om det är något. På så sätt fördelar du också ansvaret.