Så får du med dig personalen i en förändringsprocess

Banner_tjej

I grunden behövs det en systemisk förståelse för vad som gör en organisation effektiv. Rätt metoder och människan i centrum är en bra utgångspunkt.

1 Börja med att kartlägga hur verksamheten fungerar. I det arbetet är det viktigt att lyssna till hur människorna ser på organisationen och hur deras verklighet står i relation till riktlinjerna.
2 Ett förslag är att ha både personliga möten med var och en men också workshops där medarbetarna ges möjlighet till full delaktighet och utveckling tillsammans.
3 Kom ihåg att organisationen är individerna som arbetar i den. Målet är att varje individ ska ta aktiv del i och vara en del i organisationsutvecklingen.
4 Låt dialog vara nyckeln framåt och väg in så många infallsvinklar som möjligt i utvecklingsprocessen.

Läs hela intervjun med Eva här.