Ansökningsvillkor

Tack för ditt intresse för våra karriärmöjligheter!

Nedan kan du läsa om de ansökningsvillkor som gäller hos oss. Ta del av dem nedan eller gå direkt vidare och sök ditt jobb:

Klicka här för att göra din ansökan direkt

Ansökningsvillkor för CareOn (556993-0075)

CareOn tillhandahåller en tjänst som innebär att vi erbjuder dig olika karriärmöjligheter. Vi matchar din profil mot olika uppdrag som kommer in till oss. För att kunna göra det behöver vi hämta in relevant information om dig samt att du godkänner att vi får göra detta genom att godkänna våra ansökningsvillkor. Att skydda din integritet och dina personuppgifter är viktigt för oss. Därför har vi tagit fram klara ansökningsvillkor och en tydlig personuppgiftspolicy för att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt. Läs vår personuppgiftspolicy på careon.se/dataskydd för att se vilken information vi tar in, hur vi tar in den, hur vi sparar den mm.

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som valts ut av oss och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt dels ur rekryteringssyfte och dels pga andra villkor som lagar eller dylikt kräver av oss. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss på personuppgift@careon.se

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter. Alla förändringar vi gör i vår personuppgiftspolicy kommer att publiceras careon.se/dataskydd. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna personuppgiftspolicy. Du kan också begära utdrag över vilka uppgifter som finns om dig samt att du kan uppdatera din profil när som helst genom att logga in och redigera dina uppgifter.

Om du har frågor i samband med detta, kontakta oss på personuppgift@careon.se I och med godkännandet av våra användarvillkor intygar du att även tagit del av och godkänt vår personuppgiftspolicy.