Förstärkning – Vårdpersonal

Mycket tid går åt att få det dagliga arbetet att fungera, kraft behöver läggas på att följa upp, förbättra och utveckla din verksamhet. Dessutom behöver du kompetent personal på plats.

Sjukdomar, vakanser och arbetstoppar uppstår i alla verksamheter. Samtidigt måste verksamheten löpa på, det skapar dessutom stress och överbelastning på den övriga personalen.

Att leta vikarier, intervjua och kvalitetssäkra kandidater tar tid och kostar pengar. Ju längre tid överbelastningen pågår, desto mer sliter det på den övriga personalen. Vill du slippa dessa kostnader och samtidigt inte behöva ta arbetsgivaransvar för vikarien t ex vid eventuell sjukdom eller rehabilitering?

Här hjälper vi till. Behöver ni en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska till er verksamhet? Våra konsulter är erfarna, kompetenta och kommer snabbt igång. Vi förstärker er verksamhet tillfälligt. Du bestämmer tidsperioden. Vi ställer ut garantier för insatsen.

Vi har olika typer av samarbetsavtal och ramavtal inom detta område. Vill du veta mer?

Kontakta Konsultchef Amanda Hanna för mer information!