Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare består främst av kommuner och i viss mån även privata aktörer över hela Sverige. Vi arbetar med förstärkning och utveckling av sociala verksamheter och kan hjälpa våra uppdragsgivare med såväl myndighetsutövning som utförarverksamhet inom alla delar av socialtjänstområdet.

Våra kompetenta konsulter har i snitt 23 års erfarenhet och kan hjälpa till med uppdrag på bland annat BoU-enheter, äldreboenden, HVB-hem, familjehemsverksamhet och missbruk/vuxenenheter. Vi arbetar även med LSS/funktionshinder, familjerätt och IFO. Tack vare vår stora chefsbank går vi ofta även in på ledningsnivå med interimslösningar som tex förvaltningschef, socialchef och verksamhetschef.

Vi utgår från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg men våra konsulter kommer från och arbetar över hela Sverige. Vi har ramavtal med kommuner över hela landet. Självklart lämnar vi referenser.

Kompetens, kvalitet och uppföljning
Vi lever på vår kompetens och på vår höga kvalitet som bygger på att vi har lång erfarenhet av socialförvaltningen och förstår vad som förväntas av en socionom i dag. Därför satsar vi mycket tid och kraft på rekrytering och kvalitetssäkring.

Innan vi påbörjar ett uppdrag kommer vi tillsammans med uppdragsgivaren fram till vilka förutsättningar som gäller och vilka förväntningar det finns. Detta hjälper oss att hitta den rätta konsulten för uppdraget. Under uppdraget stämmer vi av hur det går och efter avslutat uppdrag gör vi en kvalitetsuppföljning.

Om vi anser att vi inte har rätt kompetens eller kan leverera rätt kvalitet tackar vi hellre nej till uppdraget.

Referenser
Vi lämnar gärna kundreferenser som ni själva kan kontakta. Hör av er till oss så ordnar vi det.