Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare består främst av kommuner, andra offentliga verksamheter samt privata aktörer över hela Sverige. Vi arbetar med personalförstärkning och utveckling av verksamheter och hjälper våra uppdragsgivare med såväl myndighetsutövning som utförarverksamhet.

Våra kompetenta konsulter har lång erfarenhet och kan hjälpa till med uppdrag på många olika enheter och avdelningar inom olika områden. Tack vare vår stora chefsbank går vi ofta även in på ledningsnivå med interimslösningar som tex förvaltningschef, enhetschef och verksamhetschef.

Våra konsulter kommer från och arbetar över hela Sverige. Vi har ramavtal med kommuner och uppdragsgivare över hela landet. Självklart lämnar vi referenser.

Kompetens, kvalitet och uppföljning
Vi lever på vår kompetens och på vår höga kvalitet som bygger på att vi har lång erfarenhet av och förstår vad som förväntas av en konsult på uppdrag idag. Därför satsar vi mycket tid och kraft på rekrytering och kvalitetssäkring.

Innan vi påbörjar ett uppdrag kommer vi tillsammans med uppdragsgivaren fram till vilka förutsättningar som gäller och vilka förväntningar det finns. Detta hjälper oss att hitta den rätta konsulten för uppdraget. Under uppdraget stämmer vi av hur det går och efter avslutat uppdrag gör vi en kvalitetsuppföljning.

Om vi anser att vi inte har rätt kompetens eller kan leverera rätt kvalitet tackar vi hellre nej till uppdraget.

Referenser
Vi lämnar gärna kundreferenser som ni själva kan kontakta. Hör av er till oss så ordnar vi det.