Niklas Ekelund, grundare

Niklas Ekelund är grundare av CareOn. Ända sedan starten i början av 2000-talet har han drivits av visionen att göra positiv skillnad för samhället.

– Mitt mål med CareOn har alltid varit att bygga upp en verksamhet som bidrar positivt till samhället. Och det är en vision som jag känner att jag delar med alla i vårt företag. Alla vi som jobbar på CareOn vill vara med och stötta det svenska samhället utveckling till det bättre och göra positiv skillnad för våra uppdragsgivare och deras klienter.

Vad tycker du gör CareOn speciellt?

– Vi är ett av de företag som funnits absolut längst på marknaden. Vi är ett värderingsstyrt och stabilt företag med skicklig personal, duktiga konsulter och ett tydligt kvalitetsfokus. Ledstjärnor för vår verksamhet är och har alltid varit långsiktighet och kvalitet. Vi tackar nej till uppdrag som inte går att lösa med rätt kvalitet. CareOns konsulter är kompetenta, engagerade och mycket erfarna. Detta gör också att våra uppdragsgivare är väldigt nöjda med oss.

 Vad ser du som ditt företags största uppgift?

– Våra uppdragsgivare arbetar med många av vårt samhälles mest utsatta. Det är en stor och utmanande uppgift som kräver mycket kompetens, kunskap och engagemang. Precis som alla andra stora aktörer behöver t ex kommunerna också ibland ta in kompetens utifrån för att bedriva och utveckla sin verksamhet. Och här tycker jag att de borde få det bästa möjliga stödet. Jag anser att Sverige behöver företag som kan erbjuda seriösa och professionella konsulter för den offentliga sektorn. Utifrån detta har vi byggt upp, utvecklat och drivit CareOn. Många förvaltningar och verksamheter står inför stora utmaningar och de kommer att behöva seriösa, långsiktiga och professionella företag som kan stötta dem med både förstärkning och utveckling. Som företag har vi blicken riktad framåt och vi kommer fortsätta sträva efter att göra positiv skillnad för våra uppdragsgivare.

Vad tycker du kännetecknar en bra konsult?

– En bra konsult är lyhörd, kompetent och lösningsfokuserad. Man behöver också ha en god förståelse för vad som förväntas och krävs i konsultrollen. Som konsult måste man även vara duktig på att avgränsa sig och inte komma in i arbetsplatsens olika mönster.

 Vad ger dig energi?

– Två saker. Den ena är när jag hör att vi på CareOn har gjort positiv skillnad för våra uppdragsgivares verksamheter. Det kan till exempel vara att vi har hjälpt en verksamhet som gått på knäna att fungera igen eller att vi har försett en verksamhet med nya verktyg/metoder som har lyft deras arbetssätt. Den andra saken som ger mig väldigt mycket energi och glädje är när en medarbetare konstaterar att den är nöjd med oss som arbetsgivare och är stolt över det arbete vi gör.

Till sist. Vad har du för tankar om framtiden?

– Jag vill fortsätta att bygga en verksamhet som gör positiv skillnad för sina uppdragsgivare och som är en riktigt bra arbetsgivare. En verksamhet att vara stolt över och som alla som arbetar i kan vara stolta över. Att utveckla verksamheten, att hela tiden se hur den kan förbättras och göra ännu mer nytta för våra uppdragsgivare och deras klienter – det är mina drivkrafter; både i dag och inför framtiden.