pensionär

Är du en socionom som är riktigt engagerad?

Har du mycket kvar att ge?

Har du fortfarande mycket kvar att ge? Efter ett långt arbetsliv har du mycket erfarenhet och kunskap som är värdefull. Det finns fortfarande många sätt att vara verksam,…