Har du mycket kvar att ge?

Har du fortfarande mycket kvar att ge?
Efter ett långt arbetsliv har du mycket erfarenhet och kunskap som är värdefull. Det finns fortfarande många sätt att vara verksam, att låta dessa saker komma till nytta för dig och för omvärlden.

Många som går i pension vill fortsätta vara verksamma men på ett annat sätt. Man vill ha möjligheten att fortsätta arbeta, men samtidigt styra sin tid. Kunna vara ledig delar av året, arbeta andra delar av året. Ibland arbeta heltid, ibland deltid. Att vara socionomkonsult erbjuder alla dessa möjligheter och är samtidigt både givande och spännande. Det ger dig möjlighet att fokusera på det sociala arbetet och hjälpa kommuner som behöver få in din kunskap och erfarenhet.

Som konsult hos oss kan du styra själv när och var du arbetar. Våra uppdrag finns inom över Sverige. Du kan arbeta nära ditt hem, men vill du ha omväxling och miljöombyte, så finns det ett stort behov ute i landets olika kommuner av erfarna och engagerade konsulter.

Vi söker personer med lång erfarenhet inom socialt arbete, som är engagerade och som vill fortsätta göra skillnad för andra. Personer som vill kunna styra själv när de jobbar, som vill dryga ut sin inkomst och som vill hjälpa mer oerfarna socialtjänstarbetare att utvecklas.

Nyfiken på att veta mer?
Kontakta