Goda omdömen om vår insats

Vi fortsätter arbetet med att ta fram uppdragsexempel. Läs här hur vi hjälpte en kommun under hot, att genom dialog och kompetens hitta vägen framåt i samtalet med klient.
Läs uppdragsexemplen här.