BBIC arbetsmaterial. Arbetsblad och översikter från Care On Talk

Här har vi samlat allt BBIC-arbetsmaterial som vår föreläsare Mikael Mattson Flink använde under våra inspirationsföreläsningar CareOn Talk: Konsten att göra en Barnavårdsutredning. Använd gärna översikterna och arbetsbladet i dina egna BBIC-utredningar när du kommer tillbaka till jobbet!

LADDA NER DITT BBIC ARBETSMATERIAL HÄR

Klicka på länkarna för att ladda ner pdf:erna.

1. Risk- och skyddsfaktorer gällande barns psykosociala utveckling. Källa: BBIC

2. Risk- och skyddsfaktorer avseende normbrytande beteende. Källa: Andershed & Andershed:

3. Arbetsblad: Översikt och delområde BBIC

4. CareOn Talk 2018 föreläsnings-kopior

5. Källor: CareOn Talk: Konsten att göra en barnavårdsutredning. Risk och skydd enligt BBIC.

 

PS: Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta våra konsultchefer så hjälper vi dig vidare!