Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Handboken med publiceringsår 2015 vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6).

Ladda ner handboken här.