7 fördelar med att vara konsult

inger

Det bästa med konsultrollen, enligt Ingrid Zetterholm, är att den kan formas utifrån vem du är. Hör Ingrid berätta om sitt jobb som konsult inom socialt arbete – och hur hon har hittat en skön balans i tillvaron.
– Som konsult kan jag påverka min arbetssituation och får tid över för reflektion, säger hon inspirerande.

”Som konsult kan jag påverka min arbetssituation”
Efter en intensiv jobbdag åker hon hem till lugnet i huset – här har hon tid för reflektion. Ingrid har hittat den där berömda balansen mellan jobb och vila för att kunna vara så hängiven sitt jobb som hon vill. Som konsult kan hon påverka sin arbetssituation och får tid över att tänka nytt liksom att fundera på hur samhället ser ut. Som socionom har hon lång erfarenhet av socialförvaltningen liksom av arbete med barn och unga. Med erfarenhet av kriminalvård, jobbcoach och rehabiliteringsuppdrag fick hon tidig insikt i hur svenska arbetsplatser har förändrats sedan 80-talet. Aktuellt just nu är krisen i socialtjänsten.
– Dagens socionomer måste förhålla sig flexibla till nya och svårare ärenden. Det kräver chefer med livserfarenhet och som är intresserade av vad som gör ett arbete effektivt, säger hon.

Formbar konsultroll
Med erfarenhet av kommunala strukturer liksom av att driva eget företag som jobbcoach, rehabilitering och handledning lockades hon till CareOn eftersom hon är en projektmänniska.
– Jag har format konsultrollen utifrån den jag är, jag får arbeta självständigt i mina ärenden och står utanför den faktiska arbetssituationen på arbetsplatsen. Samtidigt är jag en del av arbetsgruppen och deltar i de interna möten som ger input i mina ärenden.

Ingrid talar vidare om konsultrollen och vilka andra fördelar hon ser. Hon berättar hur hon kan vara en positiv kraft genom att avlasta i ärendena, inspirera till nya arbetsuppgifter och sprida glädje i det övriga samtalet.
– Konsultrollen ger mig energi att vara entusiasmerande, säger hon.

Summering: 7 fördelar med att vara konsult:

  1. Konsultrollen kan formas utifrån vem du är
  2. Som konsult har du möjlighet att påverka din arbetssituation
  3. I den mån det går påverkar du dina arbetstider och du får tid över för reflektion
  4. Du får möjlighet att arbeta självständigt i projekten
  5. Du står utanför den faktiska arbetssituationen på arbetsplatsen men är samtidigt en del av arbetsgruppen
  6. Du får tid att passionerat arbeta
  7. Din erfarenhet och kunskap kan inspirera till förändringar och nya arbetsuppgifter.

Läs hela intervjun med Ingrid här:
https://careon.se/vara-kompetenta-konsulter/mot-vara-konsulter/ingrid-zetterholm/