Så förbereder du verksamheten på att det kommer en interimschef

adam

Tf vård- och omsorgschef Katarina på Socialförvaltningen anlitade två kvalificerade interimschefer från CareOn.

I tider av högt tryck och uppsägningar tog tf vård- och omsorgschef Katarina hjälp av två interimschefer från CareOnD i syfte att leda personal i några hemvårdsdistrikt samt i ett äldreboende. Här delar hon med sig av några tips på hur hon gjorde när hon förberedde verksamheten på att det skulle komma in två nya chefer på korttidskontrakt.

  • Tänk på att skriva en bra introduktion samt att identifiera relevanta kontaktpersoner. Då blir interimscheferna än mer självgående.
  • Tydliggör uppdraget och vad som ska prioriteras. Det  är a och o för att nå målen.
  • Informera personalen om vad det innebär att det kommer en interimschef och vilka fördelar det för med sig.
  • Var tydlig med vad som ska uppnås under den givna tiden.
  • Interimschefer bygger också ett förtroende! Ett tips är att tala om förtroendeaspekten med personalen innan konsulterna är på plats. Det gör dem uppmärksamma på att interimslösningen är något verksamheten fäster vikt vid.
  • Öka lärandet mellan individerna och få mer tid över! Ett sätt att öka kunskapen om verksamhetens olika delar är att interimscheferna och personalen tidigt för en dialog. Enligt Katarina var det här något som interimscheferna från CareOn skötte själva men det kan vara ett värdefullt tips. Genom att personalen ges möjlighet att samtala med cheferna utifrån sina erfarenheter av att arbeta i kommunen känner alla större delaktighet samt att det byggs upp kunskap och tillit. Det är också ett smart sätt för interimscheferna att själva få information utan att involvera andra för mycket.Vill du läsa hela intervjun med Katarina gå in här: www.careon.se/interimschefer